Quizvraag Natuurkunde 5539

De aarde is “The third rock from the sun”, maar welke planeet staat het dichtst bij de zon? Een kleine 58 miljoen kilometer.

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Bron quizvraag: Quiz Team Kempen 2019

Quizvraag Natuurkunde 5521
©Loadmaster

Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het klimaat. We weten ondertussen dat de klimaatveranderingen voor een groot stuk veroorzaakt zijn door onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Steenkool, Olie, Gas,... Maar weten jullie nog hoe de techniek heet die men gebruik om schaliegas te winnen?
Om het gas boven te halen wordt onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën de gesteentes in gespoten. Daardoor ontstaan er barsten in de gesteentes en komt het gas vrij.

Toon de eerste letter
De eerste letter: F


Bron quizvraag: Quiz Team Kempen 2019

Quizvraag Natuurkunde 5507

De U van Urbanus vinden we ook terug in de tabel van Mendeljev. Niet dat Urbanus er iets mee te maken heeft, maar we zijn op zoek naar de naam van het element. Voor zij die graag op zoek gaan naar de U, je vindt het onder nummerke 92 Extra tip, het komt voornamelijk voor in erts-vorm.

Toon de eerste letter
De eerste letter: U


Bron quizvraag: Quiz Team Kempen 2019

Quizvraag Natuurkunde 5421
©Olivier Cleynen

Welke natuurkundige wet stelt: "druk die wordt uitgeoefend op een vloeistof die zich in een geheel gevuld en gesloten vat bevindt, zal zich onverminderd in alle richtingen voortplanten"?

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5420

Welke wet definieert het elektrisch geleidingsvermogen van geleiders en luidt: "stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden"?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5419
©Hankwang

We zoeken de benaming van drie natuurkundige wetten, die de baan en beweging van een hemellichaam om een ander hemellichaam beschrijven in het tweelichamenprobleem.

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5418

Dolfijnen hebben ogen, maar gebruiken toch ook echolocatie en actieve sonar om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren. Welk onmenselijk bollend orgaan, dat enigszins over de bovenkaak heen uitpuilt, gebruiken dolfijnen hiervoor?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5417

Welk onmenselijk orgaan dat bijna alle vogels, reptielen en amfibieën hebben, is de opening in het lichaam waardoor zowel ontlasting en urine als genitale afscheidingen (zoals de eieren) worden afgegeven? Het orgaan behoort dus zowel tot de geslachtsorganen als tot het uitscheidingsstelsel.

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5416

Welk onmenselijk orgaan stelt voornamelijk vissen en amfibieën in staat om zuurstof uit het water op te nemen en koolzuurgas af te staan?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5397

De Galileïsche manen zijn de vier grootste manen van Jupiter. Ze zijn ontdekt door Galileo Galilei in januari 1610. Deze manen zijn zichtbaar zonder een krachtige telescoop. Geef de namen van deze vier manen.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5339

Geef de andere naam voor ligniet, een fossiele brandstof die bestaat uit plantenresten die in diepe aardlagen tot koolstof en andere scheikundige verbindingen worden omgezet. Deze brandstof wordt in Europa vooral in Duitsland nog ontgonnen én gebruikt in energiecentrales, die omstreden zijn door hun hoge koolstofdioxide-uitstoot.

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5330

Graag de naam van het natuurverschijnsel dat eens om de 2,5 jaar voorkomt en waarbij er een tweede volle maan is in dezelfde maand. Een maancyclus duurt 29,5 dagen, een maand 28 tot 31 dagen. De volgende keer valt op zaterdag 31/10/2020.

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Natuurkunde 5321

We zoeken een plant uit de familie van de Linaceae. Het is een gewas dat zijn toepassing kent voor het vervaardigen van linnen en de productie van lijnzaadolie. De plant wordt in de eerste helft van april gezaaid en wordt geoogst in de tweede helft van juli. Na het oogsten bleven de zogenaamde kappeletjes achter, tegenwoordig gebeurt dit allemaal machinaal en laat men het gewas plat op de grond 'slijten'.

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz