Bekijk hier quizvragen over het thema taal

Wat is de derde letter van het griekse alfabet?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: KBO Ename quiz 2020

Woord dat het Nederlands aan het Duits ontleend heeft. Het woord betekent volgens Van Dale: "talent om doelpunten te maken". Maar er zit wel meer in dat woord dan alleen "talent". Het woord drukt ook uit dat het om "een vaardigheid, een soort natuurlijk, bijna aangeboren vermogen" gaat om doelpunten te maken. Een voetballer met dit instinct heeft een neus voor doelpunten. Hij staat altijd op de juiste plaats, duikt altijd op het goede moment voor het doel op.

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: 3de SuskewietQuiz

Vul het spreekwoord aan: Aan …. geraken.

De betekenis ervan is: zijn rijkdom verliezen, er arm en berooid uitkomen. Het verwijst naar de kant van een meer/zee/rivier waar de wind naartoe waait.

Toon de eerste letter
De eerste letter: L


Bron quizvraag: Quiztet 2020

Quizvraag Taal 7513

Een weetje: in Zweden spreken 2500 à 3000 mensen - waaronder 60 kinderen - een taal die in 800 jaar nauwelijks is geëvolueerd. Het Elfdaals wordt daarom gemeenzaam een oude Vikingtaal genoemd, al is het officieel een Zweeds dialect. We zoeken een van oorsprong Scandinavische jongensnaam met als betekenis geheim . En die klinkt als de naam voor het oudste bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en Ijsland. Op het scherm ziet u alvast een personage uit Star Wars die deze voornaam draagt.

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: Quiztet 2020

Quizvraag Taal 7507

Waar zitten hier de Engelse taalvirtuozen? We willen de vertaling van ‘congestion free’ in 1 woord.

Toon de eerste letter
De eerste letter: F


Bron quizvraag: Quiztet 2020

Brexit is er een goed voorbeeld van. Wij zoeken de naam van de stijlfiguur waarbij twee of meer bestaande woorden naar de vorm worden gecombineerd in een neologisme dat betekeniselementen van alle originele woorden bevat. Een soort contaminatie dus, maar dan bewust gecreëerd.

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2019

Quizvraag Taal 7415

Op algemeen verzoek is er dit jaar terug een spellingsvraag. Welk woord is fout gespeld in volgende zin: “De West-Vlaamse eregouverneur reageerde verbouwereerd op het wijdverspreide misbruik van belastingsgeld bij de landbouwcommissarissen dat te elfder ure aan het licht kwam.”

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2019

Quizvraag Taal 7406

Geen idee waar Franstalige jongeren het over hebben als ze met hun turvoi naar de téci gaan? Als je de lettergrepen omdraait, begrijp je dat ze met hun voiture naar de cité gaan. Hoe heet deze Franse jongerentaal waarbij lettergrepen omgewisseld worden zodat totaal nieuwe woorden ontstaan?

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2019

Quizvraag Taal 7361

De taal die we zoeken is door de Poolse taalkundige Lejzer Zamenhof ontworpen. Deze is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Welke taal had als doel wereldwijd verspreid te raken, maar wordt momenteel door bijna niemand gesproken?

Toon de eerste letter
De eerste letter: E


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2019

Quizvraag Taal 7234

Taalvraagje: Op de foto zien jullie een kort aansluitend onderbroek zonder pijpen. In het Nederlands spreken we vaak over een slipje. Ondanks de vrije bewegingsmogelijkheden en de kruisvastheid worden ze als nodeloos oubollig beschouwd. Hoe noemen we dit onderbroektype in het Engels?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Gent Quizt 2019 2 december

Voor deze vraag zijn we op zoek naar een Franse zegswijze die zowel in het Nederlands als in het Engels onvertaald gebruikt. Tegenwoordig wordt ermee bedoeld dat een vooraanstaande maatschappelijke positie bijzondere verplichtingen met zich meebrengt. Deze buitengewone verplichtingen hebben nadrukkelijk ook betrekking op de sociale omgangsvormen en de vervulling van een leiderschapsrol. Anders gezegd: iemand die bevoorrecht is door afkomst, geld of talent, heeft de plicht er iets goeds mee te doen en zich ernaar te gedragen.

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: Gent Quizt 2019 2 december