Quizvraag Taal 2778

Al in 1567 schilderde Pieter Bruegel de Oudere dit utopisch land waar er eten en drinken in overvloed is en waar men nimmer hoeft te werken. Wij zijn op zoek naar een synoniem voor Luilekkerland, of het land van melk en honing. De term is afgeleid van het Oudfrans en betekent zoiets als “het land van de honingkoeken”. Naam graag van dit mythische land.

Toon de eerste letter
De eerste letter: L


Quizvraag Taal 2732

Dit voorwerp maakt het mogelijk om twee gassen door een vloeistof van elkaar gescheiden te houden mits er geen al te groot drukverschil tussen bestaat. Iedereen kent dit als 'Sifon', maar wat is de correcte Nederlandse naam?

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Quizvraag Taal 2712

We zoeken een fenomeen dat waarschijnlijk in Italië is ontstaan. Het betekent het aftroeven van je tegenstander door de trots te laten blijken op eigen club, stad of streek. In de voetbalwereld proberen fanatieke supporters door middel van zang, vlaggen, spandoeken, vuurwerk, banners en grootse acties de sfeer te verhogen. Welk fenomeen zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Quizvraag Taal 2704

Welke Engelse term gebruiken we voor het kamperen waar het iets meer mag zijn? De 'tenten' zijn meer luxueus dan op de gemiddelde campings.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Quizvraag Taal 2699

Vlamoverslag is een term in de brandbestrijding waarmee het plotseling ontbranden van een hete rookgaslaag wordt bedoeld. Welke Engelse term gebruiken we hiervoor?

Toon de eerste letter
De eerste letter: F


Quizvraag Taal 2687

Zwitserland, het land met een bondsstad in plaat van een hoofdstad. Ook heeft Zwitserland 4 officiële landstalen. Duits, Frans, Italiaans en ...?

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Quizvraag Taal 2658

Accolade, komma, uitroepteken… allemaal tekens die iedereen zeker kent. Maar kennen jullie ook de naam van dit en-teken of et-teken?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Quizvraag Taal 2583

We zoeken de naam van een door vrouwen te gebruiken voorwerp dat in de schede wordt geplaatst als voorbehoedsmiddel of ter verlichting van klachten van verzakking of incontinentie. Deze kan in tegenstelling tot de condoom meerdere malen gebruikt worden. Hoe noemen we dit?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Wat is het wereldwijd bekende Japanse woord voor 'Leeg orkest'?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Quizvraag Taal 2549

Hoe heet het klein diakritisch teken of puntje op de i of j? Het komt voor het eerst voor in oude Latijnse manuscripten uit de 11e eeuw, teneinde de i te kunnen onderscheiden van naburige letters.

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Quizvraag Taal 2500

Seppuku is de traditionele vorm van zelfmoord voor de samoerai in Japan, uitgevoerd door het met een vlijmscherp lang mes opensnijden van de buik en indien mogelijk het vervolgens - zonder een kik te geven - toebrengen van een snee in het hart. Onder welke term is dit meer bekend?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Quizvraag Taal 2392

Hoe noemen we een lus in de loop van een natuurlijke waterloop (beek, rivier of zeestroming)? Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere zijde grond wordt afgezet.

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Quizvraag Taal 2389

Wat is een ander woord voor troonsafstand is het neerleggen van een meestal vorstelijke functie bij het leven, in tegenstelling tot beëindiging door overlijden? Hier zien we de troonsafstand van Napoleon.

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Quizvraag Taal 2293

We zoeken het woord voor iemand die bij een bar of discotheek mensen probeert over te halen naar binnen te gaan. Dit woord is bij ons bekender geworden door de film Costa!. Welk woord zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Quizvraag Taal 2270

Welk woord omschrijft een ziekelijke, irrationele angst van vrijdag de dertiende?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Quizvraag Taal 2246

Dit is een diakritisch teken. Meestal wordt het boven een letter aangebracht, maar onder andere in de natuurwetenschappen wordt het ook als zelfstandig symbool gebruikt. Hoe heet dit leesteken?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Quizvraag Taal 2214

Wat is het 11 letterwoord voor een een explosief of wapen dat niet op het oorspronkelijk bedoelde moment afgegaan is?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Quizvraag Taal 2211

We zoeken een door Lejzer Zamenhof ontworpen, makkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal). In 1887 publiceerde hij onder een pseudoniem een boek over de taal met de titel: La internacia lingvo. Wat is de naam van deze taal?

Toon de eerste letter
De eerste letter: E


Quizvraag Taal 2131

Sommigen zullen deze soort man herkennen uit de mol, anderen zullen dan weer een gokje moeten wagen om te kunnen raden hoe in Argentinië, Paraguay, Uruguay en zuid-Brazilië een nakomeling van de Spanjaarden en indianen noemt die zich voornamelijk met veehoeden op de pampa’s bezighoudt.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Quizvraag Taal 2130

We zoeken een 12 letters woord, het bevat het volgende woord dat synoniem staat voor klerk, kantoorbediende of ambtenaar.

Toon de eerste letter
De eerste letter: P