Vul de uitdrukking aan die door het Vlaamse Woordenboek omschreven wordt als ‘ongepast, verstorend, niet conform, niet op zijn plaats, onaangepast, niet gewenst zijn’? Als een hond in…

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Bron quizvraag: 11 11 11 quiz editie 6

Quizvraag Taal 4731

We zijn op zoek naar een benaming van een groep dieren van dezelfde soort die zich sociaal bij elkaar verzamelen. We gebruiken deze benaming als er geen specifieke naam is voor die groep dieren. Bij veel zoogdieren als Apen, Dolfijnen enz. gebruiken we deze term. De oorsprong van de term - en dit is een grote tip - vinden we terug bij de groepsnamen van militairen. Welke benaming?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Een korte taalkundige vraag: Van Dale verklaart het woord dat we zoeken als onwelluidend lawaai. Iets meer uitgeschreven is het iets als: “het door elkaar heen klinken van niet bij elkaar passende of niet op elkaar afgestemde geluiden”.

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Quizvraag Taal 4707

7C. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Een doorsnee Engelse zin. Ware het niet dat in deze zin elke letter van het alfabet voorkomt. Een perfect voorbeeld is het niet want in de ideale zin komt elke letter maar één keer voor, zoals bij: New job: fix Mr. Gluck's hazy TV, PDQ!. In dit voorbeeld komen ook nog eens alle leestekens voor. Hoe noemen we zo’n zin waarin alle letters 1 keer voorkomen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Quizvraag Taal 4499

We zoeken de Engelse term voor billenkoek. Het is de handeling waarbij iemand slaag krijgt op de al dan niet blote billen met een open hand. In de loop der jaren is de betekenis verbreed tot het slaan met attributen zoals gesels en riemen. De Engelse term wordt in andere talen meestal vooralsnog gebruikt voor slaan op de billen als erotische activiteit.

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Quizvraag Taal 4437

Wat is de Franstalige naam voor de bordjesman of bordjesvrouw met het krijtje die de tijdsverschillen aanduidt?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Quizvraag Taal 4395

Welk woord werd vroeger vaak gebruikt voor water rond een binnenstad, vaak een overblijfsel van de middeleeuwse verdedigingsgracht? Dit woord komt vaak nog voor in straatnamen, zo ook bij een zijstraat van de Martelaarslaan in de buurt van de Bijloke. Ik geef ook even mij dat we niet op zoek zijn naar het woord singel.

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: Quizette december 2018

Quizvraag Taal 4390

Ik ben op zoek naar een Engelse term voor het smokkelen van alcoholische drank die vooral gebruikt werd in de jaren 1920 in de periode van de Amerikaanse drooglegging. Heden ten dage wordt deze term echter vooral gebruikt in de muziekindustrie voor een onofficiële opname, die vaak tegen de wil van artiest of platenfirma op de markt verschijnt. Meestal zijn dit illegale liveopnames van concerten of ongebruikte/alternatieve versies van studiotracks. Welke Engelse term zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Quizette december 2018

Quizvraag Taal 4371

Ik ben op zoek naar de Amerikaanse term die gebruikt wordt voor een bepaalde soort sneeuwstorm. De sneeuwstorm ontstaat als gevolg van een krachtige koude-luchtbrug uit de richting van de poolregio. De naam van deze sneeuwstormen komt trouwens ook voor in de naam van de computerspellenproducent van de games uit de serie Starcraft en Warcraft.

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Quizette december 2018

Quizvraag Taal 4319

Spreekwoorden. U moet op zoek gaan naar een spreekwoord waarvan u enkel de klinkers ziet. Om het niet onmogelijk te maken hebben we de klinkers al per woord gegroepeerd. Het is de bedoeling dat u het volledige spreekwoord neerpent.

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2018

Op algemeen verzoek is er dit jaar terug een spellingsvraag. Welk woord is fout gespeld in volgende zin: “De rancuneuze procureur des Konings vorderde dertig jaar cel tegen de sjoemelende antiquair die maar liefst honderddrieënveertig miljoen euro verdonkermaande”?

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2018

Quizvraag Taal 4202

Er waren achttien woorden genomineerd. Vlamingen konden tussen 28 november en 17 december hun stem uitbrengen. Wat is uiteindelijk het woord van het jaar 2018 geworden?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Quizvraag Taal 4112
Grotere afbeelding

Tijd om de middelbare schoolkennis terug op te rakelen! In het Frans worden de meeste werkwoorden in de passé composé vervoegd met het hulpwerkwoord avoir, zoals nous avons mangé of j’ai parlé, maar enkele uitzonderingen gebruiken het werkwoord être. Deze uitzonderingen worden samengevat met deze afbeelding, beter bekend als het huisje van être. In dit geval ontbreken twee vitale uitzonderingen. Welke werkwoorden zijn dat? We geven jullie voor elk van de werkwoorden een half puntje.

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Bron quizvraag: Candid quiz 2018