Weet je wat de som is van deze optelling of met andere woorden welke cijfers op de plaats van MONEY moeten staan? We geven mee dat de O een nul is en dat elke unieke letter, een uniek cijfer is.

Raadsel 2786U ziet op de foto een vreemde lettercombinatie. Het gaat om een spreekwoord waarvan enkel de klinkers gegeven zijn. We zijn wel zo vriendelijk geweest op de klinkers per woord te groeperen. U kan een punt verdienen voor deze vraag indien u op het antwoordblad het volledige spreekwoord neerpent.

Raadsel 2763

Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2015Een biljartbal wordt zonder effect weggestoten op een biljarttafel van 1 bij 2 meter. De bal ligt los van de band en rolt drie meter. Hoeveel banden kan de bal maximaal raken

Raadsel 2755

Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2015Wat is het totaal aantal mogelijke vierkanten dat je kunt aanwijzen op een schaakbord?

Raadsel 2727Er zijn drie dozen. Onder elke doos staat één bewering, maar slechts één van de beweringen is juist. Onder welk doos zit de auto?

Raadsel 2652Op welke parkeerplaats (nummer) staat deze wagen?

Raadsel 2651Je komt aan een kruispunt waar je moet kiezen tussen 2 wegen. Een weg leidt naar de dood en de andere leidt naar het leven.
Er staat een leugenaar en iemand die altijd de waarheid spreekt aan het kruispunt. Je weet niet wie de leugenaar is en wie de waarheid spreekt. Kan je door slechts één vraag te stellen weten wat de weg naar het leven is?In een put van 20 meter diep zit een slak op de bodem. De slak begint te klimmen naar boven. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 's nachts daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt?