Quizvraag Wetenschap 4776

Wat is de verzamelnaam voor het viervlak, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder? Tip: Deze naam is afgeleid van een Grieks filosoof uit de 5e - 4e eeuw voor Christus.

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: 11 11 11 quiz editie 6

Quizvraag Wetenschap 4755

Wetenschap: Deze knappe man was een Duitse natuurkundige die vooral bekend werd door zijn ontdekking van radiogolven. Hij moest één of ander geniaal wezen zijn dat naast sanskriet en arabisch een voorliefde had voor de exacte wetenschap. Elektromagnetisme en Foto-elektrisch effect behoorden ook tot zijn domeinen van expertise. Zijn ontdekking van elektromagnetische golven vormde een directe bevestiging van Maxwells theorie. In 1890 werd hij hiervoor onderscheiden met de Rumford Medal van de Royal Society of London. Zoals zoveel wetenschappers uit die tijd zag ook hij geen praktische toepassing voor zijn ontdekking. Zo zei hij eens:

"Het is van geen enkel nut... Het is slechts een experiment dat bewijst dat Maestro Maxwell gelijk had. We hebben slechts deze mysterieuze elektromagnetische golven die we met het blote oog niet kunnen zien, maar ze zijn er wel." Toen een van zijn studenten hem vroeg: "Wat nu?" antwoordde hij: "Niets, denk ik." Dit veranderde in 1894, toen de jonge Italiaanse ingenieur Marconi met deze 'golven' ging experimenteren voor draadloze communicatie.

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Quizvraag Wetenschap 4752

We zijn op zoek naar een oude maateenheid van massa. In het tegenwoordige spraakgebruik is het gelijk aan 100 gram, 1 hectogram of 0,1 kilogram. Voor de invoering van het metriek stelsel stond deze maateenheid meestal voor ca. 30 gram en was het 1/16 van een pond (ca. 480 gram) of 1/12 van een medicinaal pond (ca. 375 gram). Zelf was deze maateenheid onderverdeeld in acht drachmen. Welke maateenheid?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Quizvraag Wetenschap 4736

Natriumnitraat is het natriumzout van salpeterzuur. De zuivere stof komt voor als een zeer hygroscopisch kleurloos tot wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water.Het werd vroeger gebruikt als meststof en bij de productie van buskruit. Natriumnitraat is een voedingsadditief (een conserveermiddel) met als E-nummer E251. Wat is de volledig correcte brutoformule van natriumnitraat?

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Quizvraag Wetenschap 4726

Wie het periodiek systeem kent heeft alvast een voordeel bij deze vraag. We zijn op zoek naar een aardalkalimetaal met atoomnummer 38. De naam van het element is afgeleid van een plaatsje in schotland waar het rijkelijk voorkomt. Het wordt voor een resem zaken gebruikt maar bekendst is het voor het gebruik in de pyrotechniek, zoals vuurwerk. Welk scheikundig element?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Quizvraag Wetenschap 4638

Aardgas voor voertuigen is momenteel de schoonste en goedkoopste fossiele brandstof. U betaalt immers geen inschrijvingstaks en geen verkeersbelasting op deze voertuigen. Deze samengeperste variant van het aardgas dat u kent voor huishoudelijk gebruik wordt geproduceerd door aardgas op het station te comprimeren tot 250 à 300 bar en onder druk te stockeren. Op die manier kunt u snel en efficiënt uw wagen voltanken.

Onder welke benaming vinden we dit gas aan het tankstation. We zoeken de Engelse 3 letterafkorting van dit aardgas onder druk ( en een tip… het is niet LPG)

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Bron quizvraag: 10e quiz Young Ones 2018

Quizvraag Wetenschap 4589

Hoe noemt men de methode die gebruik maakt van elektriciteit om een voorwerp te bedekken met een laagje metaal. Door middel van deze methode kan bijvoorbeeld een ijzeren plaat worden voorzien van een laagje zink (elektrolytisch verzinken), nikkel (vernikkelen) of chroom (verchromen), dit om het meer corrosiebestendig te maken of mooier te laten glanzen.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: 10e quiz Young Ones 2018

Quizvraag Wetenschap 4493

Wat is de naam van dit elektrisch fenomeen dat een continue serie vonken laat omhoog rijzen? Een vonkbrug wordt gevormd tussen twee draden die bijna verticaal staan, maar met in de hoogte geleidelijk een steeds grotere afstand. De naam die we zoeken is ook een vorm van een lopende band die bedoeld is om stortgoederen omhoog te transporteren.

Toon de eerste letter
De eerste letter: J


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Quizvraag Wetenschap 4490

Wat is de eenheid voor lichtstroom? De naam die we zoeken was tevens ook de vroegere benaming van het restaurant Pont Levis gevestigd aan de ophaalbrug te Oudenaarde.

Toon de eerste letter
De eerste letter: L


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Quizvraag Wetenschap 4450

We zoeken een wiskundige constante waarvan de waarde de verhouding is tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Quizvraag Wetenschap 4431

Wat is de naam van deze Amerikaan die bekend is geworden als uitvinder van het vulkaniseren van rubber waarvoor hij in 1844 een octrooi ontving?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Quizvraag Wetenschap 4425

We zoeken de naam van een oude oppervlaktemaat. Het verwijst naar de oppervlakte grond die een boer met behulp van een os en een ploeg normalerwijze in 24 uren kon ploegen, dit is ongeveer één derde van een hectare of ongeveer 3300 m². In Ename is er een straat waarin deze oppervlakte maat in voorkomt.

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Quizvraag Wetenschap 4300

Een bekende methode om organisch materiaal te dateren is de koolstof 14 methode. De koolstof 14 heeft een halfwaardetijd van 5.730 jaar en vervalt dan naar stikstof 14 via bèta verval. De benaming van koolstof 14 komt van het massagetal: het heeft namelijk zes protonen en 8 neutronen. De meest voorkomende vorm van koolstof is echter de koolstof 12 met zes protonen en zes neutronen. Hoe noemt men dergelijke atomen met eenzelfde aantal protonen, maar met een verschillend aantal neutronen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: I


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2018