Quizvraag Wetenschap 7263

Hopelijk zijn jullie hier allemaal vlot geraakt. sommige misschien wel met GPS. Wisten jullie trouwens dat de Europese unie met zijn eigen positioneringssysteem werkt dat operationeel zou moeten zijn vanaf 2021. Het systeem is genoemd naar de naam van een Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Graag die naam van dit systeem.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2019

Quizvraag Wetenschap 7229

In 2018 deed een ESA project vanuit Paranal (Chili) haar eerste observersatie. We zoeken de naam van een opstelling van telescopen die de Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars. In het Nederlands: het detecteren van leefbare planeten ter grootte van de aarde die in banen om nabije uiterst koele sterren en bruine dwergen draaien. Hoe heet dit project?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Gent Quizt 2019 2 december

Quizvraag Wetenschap 7216

Een korte vraag: Wie vond in 1825 de eerste praktisch bruikbare elektromagneet uit en bedacht in 1832 de eerste elektrische motor? Hij was een Engels natuurkundige en uitvinder, zijn naam graag.

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Gent Quizt 2019 2 december

Quizvraag Wetenschap 7107

Niet alleen de motoren van wagens en machines moet schoner en duurzamer, ook de productie van elektriciteit moet meer een meer komen van niet-fossiele brandstoffen. Eén mogelijkheid is het gebruik van windmolens om elektriciteit op te wekken. Ondanks het vermogen om heel wat stroomsterkte te creëren met deze technologie, botst dit vaak op heel wat weerstand. Niemand wil blijkbaar een windreus in zijn of haar achtertuin, hetgeen tot heel wat spanning kan leiden tussen omwonenden, overheden, milieuorganisaties en producenten. Stroomsterkte, weerstand en spanning kwamen allemaal voor in de vraagstelling. -Ze komen alle drie ook voor in de wet van Ohm. Hoe gaat deze wet?

spanning = stroomsterkte x weerstand
weerstand = spanning x stroomsterkte
stroomsterkte = weerstand x spanning

Toon de eerste letter
De eerste letter: s


Bron quizvraag: 11e Young Ones quiz 2019

Quizvraag Wetenschap 7101

Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van de cirkel is. In deze tekening de hoek alfa, dat is de groene hoek. Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt en waarvan de beide benen de cirkel snijden. In deze tekening de hoek beta, dat is de rode hoek. Wanneer beide hoeken op dezelfde boog AB liggen zoals in de volgende tekening wat is dan de verhouding tussen de omtrekshoek en de middelpuntshoek

de omtrekshoek is de helft van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is het dubbel van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is één derde van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is drie maal de middelpuntshoek

Toon de eerste letter
De eerste letter: d


Bron quizvraag: 11e Young Ones quiz 2019

Quizvraag Wetenschap 7028
©Ben Mills

Een eenvoudige vraag met een even eenvoudig antwoord, als je het weet tenminste. Wat is de chemische formule van Ozon?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Quiz met de gasten 2019

Quizvraag Wetenschap 7012

We zoeken een wiskundige verhouding die wordt afgekort met de Griekse letter ?. Hierbij verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootst. Deze verhouding wordt ook vaak toegepast in de kunst.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: Quiz met de gasten 2019

Quizvraag Wetenschap 7009

We zoeken het scheikundig element met atoonnummer 35. Het behoort tot de groep van de Hallogenen. Het element komt vooral voor onder de vorm van zouten. Als enkelvoudig element komt het in de natuur niet voor. Het is voor de mens erg giftig. Het wordt wel veelvuldig gebruikt in pesticiden, ook wordt het gebruikt in verfstoffen, parfums, in de farmaceutische industrie en voor fotochemicaliën.

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Quiz met de gasten 2019

Quizvraag Wetenschap 6892
©Yikrazuul

We zoeken een methylester van het dipeptide dat is opgebouwd uit de aminozuren asparaginezuur en fenylalanine. Het zegt u echter wellicht meer dat dit een kunstmatige zoetstof is die ongeveer 200 maal zo zoet is als suiker. Door deze grote zoetkracht en de lage energetische waarde voor het lichaam wordt het vooral gebruikt in zoete lightproducten als frisdranken.

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: Wat ALS Quiz

Quizvraag Wetenschap 6811

Het punt dat we zoeken is een driehoekscentrum en ligt op de gelijknamige rechte. In een gegeven driehoek raakt elke aangeschreven cirkel aan één van de zijden BC, AC of AB. Het gezochte punt (blauw aangeduid in de figuur) is het snijpunt van de drie lijnen van deze raakpunten naar de tegenoverliggende hoekpunten.

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: Wat ALS Quiz

Quizvraag Wetenschap 6508
©Gerbil

De beroemdste hominide overblijfselen op aarde zijn die van een 3,8 miljoen jaar oude Australopithecine die in 1974 bij Hadar in de Ethiopische deelstaat Afar werd gevonden. Dit skelet, eerder bekend als A.L.288-1, werd in grote kringen bekend als Lucy, naar ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ van The Beatles. Ze was niet groter dan 107 cm. Dat ze wel degelijk rechtop kon lopen, wordt nog altijd door wetenschappers betwist. De skeletresten werden gevonden door het team dat onder leiding stond van een in 1943 in Amerika geboren paleo-antropoloog. Zijn naam graag.

Toon de eerste letter
De eerste letter: J


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz

Quizvraag Wetenschap 6501
©Martin Schaier

Dit soort chemische reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen wordt gekenmerkt door de uitwisseling van elektronen. Er kunnen twee halfreacties opgesteld worden, namelijk het afstaan van elektronen door de reductor (oxidatie) en het opnemen van elektronen door de oxidator (reductie). Zolang de reductor en oxidator geleidend verbonden zijn, en er een elektrolyt beschikbaar is voor het ionentransport, kan de reactie plaatsvinden. De oxidator en reductor hoeven dus niet in direct contact met elkaar te staan. Hoe noemt men dit type reactie?

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz

Quizvraag Wetenschap 6490

Deze periode uit de geologische tijdschaal duurde ongeveer van 485 tot 443 miljoen jaar geleden. Ze is onderdeel van het Paleozoïcum, ze volgt op het Cambrium en wordt opgevolgd door het Siluur. De periode wordt gekenmerkt door een relatief warm klimaat en een hoog zeeniveau, met als korte uitzondering een ijstijd op het einde van de periode. Het leven speelde zich nog voornamelijk af in het water, vooral trilobieten, inktvissen, graptolieten, belemnieten, slakken en brachiopoden. In deze periode verschenen ook de eerste kaakloze vissen. In vochtige omgevingen op het land verschenen tevens reeds enkele primitieve planten en insecten. Op het einde van de periode vond een grote massa-extinctie plaats. Hoe wordt deze periode genoemd?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz