Quizvraag Wetenschap 6892
©Yikrazuul

We zoeken een methylester van het dipeptide dat is opgebouwd uit de aminozuren asparaginezuur en fenylalanine. Het zegt u echter wellicht meer dat dit een kunstmatige zoetstof is die ongeveer 200 maal zo zoet is als suiker. Door deze grote zoetkracht en de lage energetische waarde voor het lichaam wordt het vooral gebruikt in zoete lightproducten als frisdranken.

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: Wat ALS Quiz

Quizvraag Wetenschap 6811

Het punt dat we zoeken is een driehoekscentrum en ligt op de gelijknamige rechte. In een gegeven driehoek raakt elke aangeschreven cirkel aan één van de zijden BC, AC of AB. Het gezochte punt (blauw aangeduid in de figuur) is het snijpunt van de drie lijnen van deze raakpunten naar de tegenoverliggende hoekpunten.

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: Wat ALS Quiz

Quizvraag Wetenschap 6508
©Gerbil

De beroemdste hominide overblijfselen op aarde zijn die van een 3,8 miljoen jaar oude Australopithecine die in 1974 bij Hadar in de Ethiopische deelstaat Afar werd gevonden. Dit skelet, eerder bekend als A.L.288-1, werd in grote kringen bekend als Lucy, naar ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ van The Beatles. Ze was niet groter dan 107 cm. Dat ze wel degelijk rechtop kon lopen, wordt nog altijd door wetenschappers betwist. De skeletresten werden gevonden door het team dat onder leiding stond van een in 1943 in Amerika geboren paleo-antropoloog. Zijn naam graag.

Toon de eerste letter
De eerste letter: J


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz

Quizvraag Wetenschap 6501
©Martin Schaier

Dit soort chemische reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen wordt gekenmerkt door de uitwisseling van elektronen. Er kunnen twee halfreacties opgesteld worden, namelijk het afstaan van elektronen door de reductor (oxidatie) en het opnemen van elektronen door de oxidator (reductie). Zolang de reductor en oxidator geleidend verbonden zijn, en er een elektrolyt beschikbaar is voor het ionentransport, kan de reactie plaatsvinden. De oxidator en reductor hoeven dus niet in direct contact met elkaar te staan. Hoe noemt men dit type reactie?

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz

Quizvraag Wetenschap 6490

Deze periode uit de geologische tijdschaal duurde ongeveer van 485 tot 443 miljoen jaar geleden. Ze is onderdeel van het Paleozoïcum, ze volgt op het Cambrium en wordt opgevolgd door het Siluur. De periode wordt gekenmerkt door een relatief warm klimaat en een hoog zeeniveau, met als korte uitzondering een ijstijd op het einde van de periode. Het leven speelde zich nog voornamelijk af in het water, vooral trilobieten, inktvissen, graptolieten, belemnieten, slakken en brachiopoden. In deze periode verschenen ook de eerste kaakloze vissen. In vochtige omgevingen op het land verschenen tevens reeds enkele primitieve planten en insecten. Op het einde van de periode vond een grote massa-extinctie plaats. Hoe wordt deze periode genoemd?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz

Quizvraag Wetenschap 6453

Een hyperkubus of n-kubus is een gesloten, compact en convex ruimtelijk figuur in n dimensies. Voor n = 0, 1, 2 en 3 noemen we dergelijke figuur resp. punt, lijn, vierkant en kubus. Voor n > 3 wordt het moeilijk om ons dit fysisch voor te stellen, maar theoretische wetenschappers zijn daar blijkbaar nogal bedreven in, zozeer zelfs dat ze voor de 4-kubus ook een naam verzonnen hebben. Deze naam wordt bovendien gretig gebruikt door schrijvers van science-fiction en fantasy. Zo is er niet alleen de film met die naam uit 2003, maar figureert hij ook in de Marvel-films zoals The Avengers en Guardians of the Galaxy, en niet te vergeten ook in Interstellar uit 2014. Wat is die naam voor een 4-kubus?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz

Quizvraag Wetenschap 6438
©Dr.T

"De enthalpie voor een enkele reactie kan worden berekend via het verschil tussen de vormingsenthalpie van de producten en die van de reagentia." Deze thermochemische wetmatigheid, geformuleerd door een Russisch-Zwitserse scheikundige, was in feite een voorloper van de eerste wet van de thermodynamica. Welke wet of welke chemicus?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Bron quizvraag: Bonne Cuvee quiz

Quizvraag Wetenschap 6430

Hij werd geboren op 19 maart 1813 te Blantyre (UK) en overleed in 1873. Deze Schot is één van de belangrijkste ontdekkingsreizigers van Zuidelijk Afrika. Na zijn studies wilde hij in het oosten gaan werken maar de Opium oorlogen gooiden roet in het eten. In 1841 reisde hij als missionaris naar Afrika om als onderzoeker aan de slag te gaan. Hij ontdekte in 1849 het Engami meer dat nog nooit door Europeanen was gezien. Zo ontdekte hij ook Zambia en Zimbabwe met zijn beroemde Victoria watervallen. Er is ook een stad naar hem genoemd in Zambia, wie zoeken we? Docter…………… I presume?

Toon de eerste letter
De eerste letter: L


Bron quizvraag: Quiz van Antverpino

Quizvraag Wetenschap 6410
©Surrey NanoSystems

We zoeken hier een materiaal ontwikkeld door Surrey NanoSystems in het Verenigd Koninkrijk en is een van de donkerste stoffen dat bekend is. Het absorbeert tot 99,96% van het zichtbare licht (bij 663 nanometer als het licht loodrecht op het materiaal staat). Welk materiaal zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: Quiz van Antverpino

Quizvraag Wetenschap 6364

Welk gas wordt gebruikt in een Zeppelin?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Bron quizvraag: Quiz van Antverpino

Quizvraag Wetenschap 6337

Met dit originele object (op de foto) kunt u de temperatuur meten in uw huis. Wat is de naam van dit meettoestel?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Quizvraag Wetenschap 6198

Deze oude eenheid van massa hield over het algemeen in België en Nederland ongeveer 500 kilogram in. Met de invoering van het metriek stelsel verdween deze waarde in België en Nederland en werd vervangen door aanduidingen van gram.

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Bijns Boys Quiz

Quizvraag Wetenschap 6121
©Boghog

In november 2018 kondigde de Chinese wetenschapper He Jiankiu aan dat er twee baby’s werden geboren die via genetische manipulatie van de zygote immuun zijn voor HIV. Naast deze stunt wordt de techniek intussen wijdverspreid gebruikt door wetenschappers in tientallen medische toepassingen. Hoe heet deze in 2015 ontwikkelde baanbrekende techniek van genetische manipulatie waarin met behulp van een bij bacteriën die worden aangevallen door virussen afgekeken techniek met het CAS-9 enzym zeer gericht kan worden geknipt in DNA? De trouwe luisteraars van de Podcast NERDLAND van Lieve Scheire vinden deze vraag een eitje.

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Bron quizvraag: Bijns Boys Quiz