Quizvraag Wetenschap 2754

Albert Einstein, Nils Bohr, Robert Oppenheimer en nog verschillende andere voorname wetenschappers hielpen mee in een geheime operatie tijdens de tweede wereldoorlog. Het project zal uiteindelijk mee helpen de oorlog eindigen door het vervaardigen van de twee atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki werden geworpen. De naam van die bommen zijn Little boy en Fat man. Maar wat was de naam van deze zeer geheime operatie?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Quizvraag Wetenschap 2644

Ijs kan bij strenge winters en erg droog weer direct overgaan van vaste vorm naar de gasvormige fase. Wat is de term waarmee de faseovergang van een stof uit de vaste fase naar een gasvormige fase uitgedrukt wordt? Daarbij wordt de vloeibare fase dus overgeslagen.

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Quizvraag Wetenschap 2630

We zijn opzoek naar een van 's werelds grootste uitvinders. Onder de mensen staat hij bekend als de uitvinder van de wisselstroomgenerator en hielp daarbij aan ons huidige elektriciteitsnet. Tevens had hij in diezelfde periode heel wat concurrentie van thomas Edison. Hoe heet deze beroemde uitvinder?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Quizvraag Wetenschap 2551

De naamgever van een bekende bandenfabrikant was de uitvinder van gevulkaniseerd rubber. Wie was hij?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Quizvraag Wetenschap 2470

We zoeken de naam van een stralingsdetector, waarmee ioniserende straling gemeten kan worden. Zulke stralingen zijn niet door de menselijke zintuigen waar te nemen. Denk bijvoorbeeld aan röntgenstralen en radioactiviteit.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Quizvraag Wetenschap 2371

Deze man vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Wat is de naam van deze toegepast natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Quizvraag Wetenschap 2366

We zoeken de naam van de oudste en grootste raketlanceerplaats ter wereld. Het ligt op ongeveer 200 kilometer ten oosten van het Aralmeer, in Kazachstan. Tijdens de Koude Oorlog moest de plaats van de basis geheim blijven voor het Westen, omdat er raketten met kernkoppen gelanceerd konden worden, daarom kreeg de basis de naam van een dorp 320 kilometer noordoostelijker. Welke naam zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Quizvraag Wetenschap 2279

Dit scheikundig element heeft atoomnummer 27. Welk zilverkleurig overgangsmetaal zien we hier?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Quizvraag Wetenschap 2247

Deze voormalig Amerikaanse astronaut was één van de drie die tweemaal naar de maan reisde. Met Apollo 17 (1972) was hij de laatste man die tot nu toe op de maan was. Wat is zijn naam?

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Quizvraag Wetenschap 2209

Hoe heet de positieve elektrode van een batterij?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Quizvraag Wetenschap 2101

Welke Italiaanse hoogleraar werd in 1589 een leerstoel Wiskunde aangeboden aan de Universiteit van Pisa. Diezelfde persoon zou 21 jaar later stevig tegen de schenen van de katholieke kerk schoppen nadat hij zijn waarnemingen over de maan, sterrenhemel, melkweg en de manen van Jupiter publiceerde in zijn Siderius Nuncius, vrij vertaald Sterrenbode?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Quizvraag Wetenschap 2099

Op 4 januari van dit jaar is er enige wijziging aangebracht aan het periodieke systeem of ook wel de tabel van Mendelejev genaamd, genoemd naar de Russische chemieprofessor Dimitri Mendelejev. In de tabel staat met atoomnummer 6 de letter C. Welk scheikundig element dat reeds in de prehistorische oudheid werd ontdekt zoeken we hier?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Quizvraag Wetenschap 2098

We beginnen de ronde wetenschap en natuur met dit veel gebruikt stuk laboratoriumglaswerk. Zoals je kan zien heeft het voorwerp een nauwere hals en een kleiner vloeistofoppervlak dan een gewoon bekerglas, hierdoor is het ideaal om te gebruiken om chemische reacties op uit te voeren. Hoe heet dit laboratoriumglaswerk?

Toon de eerste letter
De eerste letter: E


Quizvraag Wetenschap 2050

We zoeken een verouderde eenheid voor energie of warmte. Deze eenheid is officieel vervangen door de joule. Eén ... is de hoeveelheid energie die nodig is om één gram zuiver water één Kelvin (of 1 graad Celsius) te verwarmen. Welke eenheid zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Quizvraag Wetenschap 2009

In 2019 vaart een groot Brits onderzoeksschip naar Antarctica. Een RRS nog wel, een Royal Research Ship. Hoe hij gaat heten, dat mocht de Britse bevolking verzinnen. Welke naam koos de bevolking tegen de zin van de Britse minister van Wetenschap?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Quizvraag Wetenschap 1988

Graaf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio X was een Italiaanse natuurkundige die In 1775 de elektrofoor verbeterde en populariseerde, een apparaat om statische elektriciteit te produceren. Maar hij is vooral bekend geworden door zijn ontdekking van de elektrische batterij. Hij heeft zijn naam gegeven aan de eenheid van elektrische potentiaal, deze verschilt 1 letter van zijn echte naam. Wat is zijn achternaam?

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Quizvraag Wetenschap 1956

Enkele jaren geleden werd Europa opgeschrikt door het vogelgriepvirus dat ook menselijke slachtoffer kon maken. Wat is de wetenschappelijke naam van deze gevaarlijke ziekte?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Quizvraag Wetenschap 1929

Hoe noemt men het proces waarbij op basis van diffusie een vloeistof, waarin stoffen zijn opgelost, door een zogenaamd halfdoorlatend membraan (ofte een semipermeabele wand) stroomt, dat wel de vloeistof doorlaat maar niet de opgeloste stoffen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Quizvraag Wetenschap 1898

Welk metaal kleurt groen bij verbranding en wordt daarom onder andere gebruikt om groen vuurwerk te maken?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Quizvraag Wetenschap 1887

Wat is de naam van het fysische fenomeen dat de draaiing van voorwerpen in een vloeistof of in lucht hun voorwaartse beweging beïnvloedt? Het is een samenspel van verschillende effecten, waaronder het bernoulli-effect en de vorming van grenslagen in het viskeuze medium rond het bewegende voorwerp. Het is genoemd naar de Duitse natuurkundige.

Toon de eerste letter
De eerste letter: M