Quizvraag Religie 3588

We zoeken de naam van deze sociaal bewogen rooms-katholieke aartsbisschop van El Salvador. Hij werd in 2015 door paus Franciscus zalig verklaard. Vanwege zijn uitspraken en zijn inzet voor de armen verwierf hij een enorme populariteit onder de bevolking. Hij verhief steeds zijn stem tegen de regering. Hij werd in 1980 vermoord terwijl hij de mis opdroeg. Het is tevens de naam van onze parochiale eenheid.

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Quizvraag Religie 3537

De zeven werken van barmhartigheid zijn in de christelijke traditie zeven manieren waarop gelovigen barmhartigheid kunnen tonen. Ik geef jullie 6 werken van barmhartigheid en jullie noteren welk werk er ontbreekt.

  1. De hongerigen spijzen
  2. De naakten kleden
  3. De vreemdelingen herbergen
  4. De zieken verzorgen
  5. De gevangenen bezoeken
  6. De doden begraven

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Quizvraag Religie 3494

De naam van deze aartsengel betekent letterlijk “Wie God helpt”. In de Islam, het Sikhisme en sommige Hebreeuwse overleveringen wordt hij de aartsengel des doods genoemd. In bepaalde afbeeldingen heeft hij vier koppen, 4000 vleugels en staat zijn lijf vol tongen en ogen, waarvan het totaal overeenkomt met alle levende personen op aarde. Welke aartsengel zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Religie 3492

Wij zijn op zoek naar de patroonheilige die zijn naamdag viert op 31 december. We weten niet welk wonder hij juist verrichte om heilig te worden, maar feit is dat hij paus was van januari 314 tot 31 december 335. Zijn naam is nog altijd gekoppeld aan de laatste dag van het jaar. Onder andere in het Duis is zijn naam de letterlijke vertaling van Oudejaarsavond. Wij vragen zijn pausennaam. Met die naam alleen zijn we tevreden, want hij was de eerste met die naam.

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Religie 3467

Reeks 1, voor 1 punt: De zogenaamde Pericope Adulterae, u wellicht beter bekend als het verhaal van Jezus en de overspelige vrouw, is een beroemde passage uit de Bijbel. De passage beschrijft een confrontatie tussen Jezus, de Schriftgeleerden en Farizeeën over de vraag of een vrouw, die op heterdaad betrapt is op overspel, gestenigd zou moeten worden. Welke legendarische woorden spreekt Jezus hier volgens hoofdstuk 8, vers 17 van het evangelie volgens Johannes, met als doel de menigte het hart in eigen boezem te laten steken?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Religie 3413

Niet iedereen heeft het begrepen op religie. Voor de Duitse denker wiens naam we zoeken was religie zelfs “das Opium des Volkes”, opium voor het volk dus. Wie zoeken wij?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Religie 3403

Reeks 5, voor 2 punten: Hun officiële Nederlandse naam is: De Prelatuur van het Heilig Kruis en van het Werk van God. Het is een éénheid binnen de Katholieke Kerk die gesticht werd in 1928 door de niet zo lang geleden heilig verklaarde Jozefmaria Escrivá. Die vatte het als volgt samen: Ons enige doel is ertoe bij te dragen dat er mannen en vrouwen van alle rassen en sociale klassen zijn die, te midden van de aardse gebeurtenissen en bezigheden, God en hun medemensen in en door hun dagelijkse arbeid willen beminnen en dienen. Het boek de Da Vinci code bracht hen opnieuw in de schrijnwerpers en ook van Boudewijn en Fabiola werd beweerd dat ze lid zouden zijn. Naam van de groepering?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Religie 3349

De eerste van deze rondzendbrieven werd verstuurd door Paus Martinus I in 650. Er zouden er nog veel volgen. De Kerk geeft hierin duiding rond haar leer en de brieven zijn telkens geadresseerd aan alle mensen van goede wil. Een paar bekende exemplaren zijn Fides et Ratio, Spe Salvi en Rerum Novarum.

Toon de eerste letter
De eerste letter: E


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Religie 3242

Ieder huisje heeft zijn kruisje, dit was niet anders dan bij onze voormalig paus Jozef Ratzinger. Die was namelijk in zijn jeugd aangesloten bij een jongerenbeweging die hem al snel na zijn aanstelling in opspraak bracht. wat was de naam van deze beweging?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2017

Quizvraag Religie 3115

Op ziet u de afbeelding van Ganesha, god van de kennis en de wijsheid in het hindoeïsme. Het hoofd van de god is er een van een dier, maar is op deze afbeelding weggegomd. Welk dierenhoofd heeft Ganecha?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016

Quizvraag Religie 3101

Deze groep gelovigen heeft haar wortels in de Christelijke traditie. Het leven en de overgeleverde uitspraken van Jezus vormen een belangrijke inspiratiebron. De groep is vooral populair in de Verenigde Staten, zoals de Amish en de Mormonen. De groepering wordt het Religieus Genootschap der Vrienden genoemd, maar is vooral bekend onder haar oorspronkelijk als spotnaam bedoelde benaming. Dewelke?

Toon de eerste letter
De eerste letter: Q


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016

Quizvraag Religie 3071

Ook de paus zit op Twitter. Wij willen graag zijn accountnaam weten. De Latijnse term betekent letterlijk 'bruggenbouwer' of 'wegbereider'. Oorspronkelijk was het de naam van een Romeinse priester die kwade invloeden moest afweren wanneer men zijn thuishaven verliet.

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016

Quizvraag Religie 3064

Deze groepering werd in 1928 gesticht en heeft als doel de mensen bewust te maken dat zij tot heiligheid geroepen zijn. Aan het hoofd staat een prelaat en dat is nu de Spaanse bisschop Javier Echevarría. In de Da Vinci Code werd de organisatie afgeschilderd als een sinistere beweging die moorden beraamt om kerkgeheimen te vrijwaren, maar dat kan pure fictie zijn. Hoe heet deze organisatie waarvan koningin Fabiola al dan niet lid was?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2015

Quizvraag Religie 3004

We zijn op zoek naar de belangrijkste en heiligste dag van het Joodse geloof. De dag wordt omschreven als de grote verzoendag. De dag valt op 10 tisjri op de joodse kalender en dat zal in 2017 plaatsvinden op 30 september. Op deze dag is het verboden om te eten en te drinken, zich te wassen en seksuele omgang te hebben. Ook mag de orthodoxe jood geen leren schoenen dragen. Zo laat hij zien dat hij de heiligheid van de aarde respecteert.

Toon de eerste letter
De eerste letter: J


Bron quizvraag: Rozequiz zomereditie 2017

We zijn op zoek naar een beweging voor mensen boven de 55 jaar waarin de universele democratische waarden van de mens en het evangelie centraal staan. Een blik op de activiteitenkalender leert ons dat er deze zomer vooral veel petanque werd gespeeld en af en toe een fietszoektocht

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Rozequiz zomereditie 2017

Quizvraag Religie 2813

In het volksgeloof zorgt dit handvormig amulet voor bescherming. Het amulet geniet populariteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar wordt ook steeds vaker in West-Europa aangetroffen. De naam is Arabisch voor “vijf”. We kennen het ook onder een andere naam, verwijzend naar de dochter van de profeet Mohammed. Naam graag van het amulet dat u hier op de foto ziet.

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2015

Quizvraag Religie 2770

Met naalden in popjes prikken om de persoon die ze voorstellen te vervloeken, is een ritueel uit de zwarte magie. Het ritueel wordt zeer vaak foutief toegeschreven aan een religie die ook popjes gebruikt, maar dan wel om de persoon of god die ze voorstellen te genezen of te vereren. Het feit dat de namen voor de religie en de magie maar een letter van elkaar verschillen, maakt de verwarring niet onlogisch. Als u een van deze twee namen kan neerpennen krijgt u een punt.

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2015