Quizvraag Economie 3889

Welke twee banken fuseerden tot de KBC? We zoeken dus niet ABB verzekeringen, maar twee andere banken.

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Quizvraag Economie 3676

We zoeken de naam van een bedrijf dat in 1991 werd opgericht. Het bedrijf richtte zich op financiële planning voor vermogens, nalatenschappen en pensioenen. Op eigen verzoek werd de bank op 15 juni 2016 failliet verklaard door de rechtbank van koophandel van Gent. Volgens de parlementaire onderzoekscommissie zijn hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur en het management verantwoordelijk voor het faillissement van de bank.

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Quizvraag Economie 3639

Wat was de naam van deze ondernemer? Als eigenaresse van L'Oréal was ze de rijkste vrouw van Frankrijk en Europa en een van de rijkste mensen ter wereld. Ze overleed in september 2017.

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Quizvraag Economie 3505

We zoeken de naam van een soort beleggingsfonds, ook wel Exchange Traded Fund genoemd, dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een dergelijk fonds is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex met behulp van geautomatiseerde handelscomputers. Meestal doen deze indexbeleggingen het ook beter dan de traditionele beleggingsfondsen. Wat is de courante benaming voor een dergelijk beursindexfonds ?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Economie 3426

In 2015 en 2016 maakt de bank Nagelmackers heel wat reclame met spotjes. Deze naam van de bank wordt terug gebruikt sinds eind 2015, dus konden ze wel wat naambekendheid gebruiken. Wij willen graag de vorige naam van de bank.

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Economie 3402

Reeks 5, voor 1 punt: De club ontstond in 1905 en telt nu afdelingen in zowat 160 landen. Hun doel is het samenbrengen van mensen uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Hun motto is "Service above Self", waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Mooie dure woorden! Er zijn afdelingen in Aalter, Deinze, Gent en godbetert zelfs in Lovendegem. Hun logo verraadt misschien iets meer ..

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Economie 3376

We zoeken de naam van een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Toon de eerste letter
De eerste letter: F


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Economie 3261

Wat is de naam van de uit Amerika overgewaaide dag waarop traditiegetrouw de kerstaankopen worden begonnen? Dit is de dag na Thanksgiving.

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2017

Quizvraag Economie 3220

We zijn opzoek naar een Amerikaanse onderneming opgericht in 1851 in New York die gespecialiseerd is en het regelen van wereldwijde financiële dienstverlening en telegrafie. De bekendste dienst van hen is ongetwijfeld de mogelijkheid om geld te transfereren zonder tussenkomst van een bank. Naar welk bij fraudeurs geliefd bedrijf zoeken we hier?

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2017

Quizvraag Economie 3208

Op 15 februari 2017 werd in het Europees Parlement een omstreden vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie met een meerderheid goedgekeurd. Het belangrijkste doel van dit vrijhandelsakkoord is om de handel met Canada goedkoper en makkelijker te maken. Hoe heet dit vrijhandelsverdrag?

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2017

Quizvraag Economie 3206

De Vlaamse huisvader heeft het de laatste decennia al zwaar te verduren gehad met zijn beleggingen. Naast het debacle van wonderboys uit vorige vraag verloren heel wat spaarders hun fortuintje aan Fortis en Dexia in de nasleep van de wereldwijde crisis met rommelhypotheken. Dexia, waarvan het gezonde gedeelte later Belfius werd, sleepte in zijn val ook de holding mee van de christelijke arbeidersbeweging ACW, tegenwoordig Beweging.net. De holding telde meer dan 800.000 aandeelhouders die hun spaargeld in rook zagen opgaan. Zelf worden ze niet graag als aandeelhouders bestempeld maar wel als gewone spaarder om zo van de overheidsgarantie gebruik te kunnen maken om een deel van hun belegging te kunnen recupereren. Hoe worden de aandeelhouders van deze holding in de media meestal genoemd, in die benaming vinden we ook een woord dat afgeleid is van het Latijnse woord voor werk of werken.

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Economie 3205

We zien hier een foto van de Bocca della Verità en Rome. Het is vermoedelijk een onderdeel van een Romeinse fontein maar is nu een populaire toeristische attractie voornamelijk door de middeleeuwse legende die er achter schuilt. Als je jouw hand in deze mond van de waarheid steekt en tegelijk luidop een leugen uitspreekt dan zou volgens de legende je hand afgebeten worden. Een beetje spraaktechnologie avant-la-lettre dus. Over spraaktechnologie: wie waren alweer de Vlaamse pioniers op gebied van spraaktechnologie, die zich met hun bedrijf in het Flanders Language Valley vestigden, maar die beter niet hun hand in deze Bocca zouden steken gezien het risico op instant amputatie. Menig Vlaamse huisvader verloor heel wat spaarcentjes door te beleggen in het bedrijf van deze wonderboys, die in 2007 trouwens veroordeeld werden voor fraude. Wat was hun naam?

Toon de eerste letter
De eerste letter: L


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Economie 3142

In het kader van de zogenaamde ‘tax shift’ voerde België dit jaar een belasting van 33% in op meerwaarden op bepaalde financiële instrumenten, zoals beursgenoteerde aandelen, die door particulieren op korte termijn na aankoop opnieuw worden verkocht. Of dat een goede zaak is voor de Schatkist, valt te betwijfelen. De belasting leverde vooralsnog immers niet het verwachte resultaat op én deed de handel in aandelen in kleine bedrijven kelderen. De kans dat de belasting wordt afgeschaft, is daarom zeer reëel. Hoe wordt deze belasting van artikel 90, eerste lid, 13° van het Wetboek Inkomstenbelastingen in de volksmond genoemd?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016

Quizvraag Economie 3118

Bij deze lampenfabrikant uit Tienen werd in december 2016 de intentie aangekondigd om de productie stop te zetten. 110 arbeiders en 60 bedienden zouden daardoor hun job verliezen. Hoewel het al een tijdje niet goed ging met de fabriek, wordt de stopzetting van de productie toch vooral gelinkt aan de overname van het bedrijf dat we zoeken door een Chinese beursgenoteerde verlichtingsfabrikant. Bij welke lampenfabrikant doen de Chinezen dus letterlijk het licht uit?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016

Quizvraag Economie 3104

Dit Amerikaanse bedrijf, opgericht halverwege de 19de eeuw, was oorspronkelijk een telegrafiebedrijf. Tegenwoordig is het echter gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Via het bedrijf kan je geld overmaken over de hele wereld zonder dat de ontvanger te traceren is. De betaling is ook niet terug te draaien. Geen wonder dat het bedrijf zeer bekend is bij fraudeurs. Hoe heet de onderneming?

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016

Quizvraag Economie 2927

Voor deze vraag zoeken we het meer in de juridische en economische sector. We zijn op zoek naar de term voor een vormvrije schenking die geldig tot stand komt door de materiële overhandiging van het geschonken goed door de schenker aan de begiftigde. Komen hiervoor in aanmerking: cash geld, meubilair, juwelen, kunstvoorwerpen, … met andere woorden enkel welbepaalde materiële roerende goederen of goederen waarvan het recht in de titel is geïncorporeerd. strikt gezien is de opmaak van een schriftelijk document niet noodzakelijk Deze komt immers juridisch perfect rechtsgeldig tot stand door de loutere materiële overhandiging.

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Bron quizvraag: Rozequiz zomereditie 2017

Quizvraag Economie 2845

Wat is de munteenheid van Vietnam?

Toon de eerste letter
De eerste letter: V