Quizvraag Belgische astronaut

Belgische
astronaut
© Sebastiaan ter Burg

Als we al zijn diploma’s willen opnoemen, zijn we nog wel even bezig. Hij gaf les aan tal van universiteiten en zou wel eens de eerste Waal in de ruimte kunnen worden. Hij werd uit 22 000 kandidaten geselecteerd voor het nieuwe ruimteprogramma van de ESA. Wat is de naam van deze nieuwe, en als u het ons vraagt ‘lekkere’, Belgische astronaut?

Goed zo !


Meer quizvragen over Wetenschap

Quizvraag Wetenschap

Hoe heet de puzzel waarbij het de bedoeling is van dezelfde toren te bouwen op de derde staaf, waarbij je maar 1 schijf per keer mag verplaatsen en nooit een grotere op een kleinere schijf mag leggen?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

We beginnen de ronde wetenschap en natuur met dit veel gebruikt stuk laboratoriumglaswerk. Zoals je kan zien heeft het voorwerp een nauwere hals en een kleiner vloeistofoppervlak dan een gewoon bekerglas, hierdoor is het ideaal om te gebruiken om chemische reacties op uit te voeren. Hoe heet dit laboratoriumglaswerk?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Wetenschappen, een term die een brede lading dekt, waaronder ook wiskunde. Een belangrijk wiskundige vondst is die van Leonardo van Pisa. Het is weliswaar niet zeker dat hij deze heeft bedacht maar hij bracht dit binnen in de westerse wiskunde. Het betreft een reeks getallen waarbij elk volgend element de som is van de twee voorgaande elementen. Zo komen we op 0, 1, 1, 2, 3, enzo verder. Hoe noemen we deze reeks getallen?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Deze periode uit de geologische tijdschaal duurde ongeveer van 485 tot 443 miljoen jaar geleden. Ze is onderdeel van het Paleozoïcum, ze volgt op het Cambrium en wordt opgevolgd door het Siluur. De periode wordt gekenmerkt door een relatief warm klimaat en een hoog zeeniveau, met als korte uitzondering een ijstijd op het einde van de periode. Het leven speelde zich nog voornamelijk af in het water, vooral trilobieten, inktvissen, graptolieten, belemnieten, slakken en brachiopoden. In deze periode verschenen ook de eerste kaakloze vissen. In vochtige omgevingen op het land verschenen tevens reeds enkele primitieve planten en insecten. Op het einde van de periode vond een grote massa-extinctie plaats. Hoe wordt deze periode genoemd?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Wat is de verzamelnaam voor het viervlak, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder? Tip: Deze naam is afgeleid van een Grieks filosoof uit de 5e - 4e eeuw voor Christus.

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

We blijven nog wat hangen in de wetenschappelijke sfeer. In 1745 vulde een Nederlandse natuurkundige een glazen fles deels met water, deed er een kurk op en stak daar een geleidende draad doorheen. Die verbond hij dan met een machine die statische elektriciteit opwekte. De fles toonde aan dat elektriciteit kon worden opgeslagen en vervolgens afgegeven aan elk geaard voorwerp. De fysicus, Pieter van Musschenbroeck, testte dit zelf en kreeg daar zo’n schok van dat hij zwoer het nooit nog te zullen proberen. Toch was de fles een sensatie en werd ze de belangrijkste ontwikkeling in het begrip en gebruik van elektriciteit in de 18de eeuw. Hoe kennen we deze voorloper van de moderne condensator, genoemd naar de universiteitsstad waar de uitvinder ervan woonde?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Appelen zijn gezond, maar de pitjes veel minder. 350 gram appelpitjes pletten en opeten bezorgt u gegarandeerd een reis naar het hiernamaals. Wij willen van u weten welke giftige stof hiervoor verantwoordelijk is. Deze stof vind je trouwens ook in vele andere pitten en noten.

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Welke steen die diende tot de ontcijfering van de hiërogliefen werd gevonden tijdens de veldtocht van Napoleon?

Bekijk antwoord