Quizvragen frans

5 resultaten

Een weetje die de leerkrachten Frans waarschijnlijk wel zullen weten. We zijn namelijk op zoek naar de letter die weliswaar wel wordt gebruikt in het Frans alfabet, maar in feite enkel voor eigennamen en plaatsnamen (voornamelijk Noord-Frankrijk en Franstalig België) en ook voor woorden die afkomstig zijn uit een andere taal. In enkele andere talen wordt deze letter zelfs helemaal niet gebruikt, zoals in Italië, Roemenië en Spaans- en Portugeessprekende landen. Welke letter zoeken we?

Goed zo !

Voor deze vraag zijn we op zoek naar een Franse zegswijze die zowel in het Nederlands als in het Engels onvertaald gebruikt. Tegenwoordig wordt ermee bedoeld dat een vooraanstaande maatschappelijke positie bijzondere verplichtingen met zich meebrengt. Deze buitengewone verplichtingen hebben nadrukkelijk ook betrekking op de sociale omgangsvormen en de vervulling van een leiderschapsrol. Anders gezegd: iemand die bevoorrecht is door afkomst, geld of talent, heeft de plicht er iets goeds mee te doen en zich ernaar te gedragen.

Goed zo !
Quizvraag Frans 7100

Leerstof uit het derde middelbaar: welke werkwoordsvorm is “soient” in de zin Que le meilleur gagne, mais surtout que les autres soient moins bons que nous. Tevens het mantra van de Young Ones.

A. Indicatif B. Impératif C. Subjonctif D. Conditionel

Goed zo !
Quizvraag Frans 3696

De weerwolf, de vampire, de boomerang, … Allemaal voorbeelden van Belgische rollercoasters. In ‘t schoon Vlaams spreken we ook wel van een achtbaan. Allemaal heel plezant maar weten jullie ook hoe je in Frankrijk de weg naar de dichtstbijzijnde achtbaan vraagt? Wat is de Franse benaming van achtbaan?

Goed zo !
Franse stad

14 juli 1789, wordt vaak gezien als het symbolische beginpunt van de Franse Revolutie. Dan werd een middeleeuws fort dat als gevangenis werd gebruikt, bestormd. Wat was de naam van dat fort?

Goed zo !