Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren, tonen we deze reclame, zo blijft de website gratis!
Na het bekijken van deze advertentie, krijg je dit 2 uur niet meer te zien.
De links zijn gecontroleerd en 100% veilig!

Moeilijke quizvragen taal

Filter op niveau van de vragen: Alle niveau's - Makkelijk - Gemiddeld - Moeilijk


Moeilijke quizvraag Taal 6534

Vroeger werd op Paaseiland een soort hiërogliefenschrift gebruikt, dat in houten stokken en plankjes werd gekerfd, waarvan er nog een 20-tal bewaard zijn gebleven. Tot op heden is dit schrift nog niet ontcijferd. Welke taal of schrift?Moeilijke quizvraag Taal 5478

We zoeken de Engelse vertaling voor bepaalde gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet die het vermogen hebben om warmte straling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer en daarmee aan het verhogen van de gemiddelde temperatuur.Moeilijke quizvraag Taal 4112

Tijd om de middelbare schoolkennis terug op te rakelen! In het Frans worden de meeste werkwoorden in de passé composé vervoegd met het hulpwerkwoord avoir, zoals nous avons mangé of j’ai parlé, maar enkele uitzonderingen gebruiken het werkwoord être. Deze uitzonderingen worden samengevat met deze afbeelding, beter bekend als het huisje van être. In dit geval ontbreken twee vitale uitzonderingen. Welke werkwoorden zijn dat? We geven jullie voor elk van de werkwoorden een half puntje.Moeilijke quizvraag Taal 2899

Wat is de naam van de geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt?
Moeilijke quizvraag Taal 2270

Welk woord omschrijft een ziekelijke, irrationele angst van vrijdag de dertiende?Moeilijke quizvraag Taal 2129

De lijst van de verschillende angsten is lang, maar hoe heet iemand die angst heeft voor vuurwapens?

Wat is in het NAVO alfabet het woord voor de letter L?

Wat is in het NAVO alfabet het woord voor de letter K?