Quizvragen gedichten

8 resultaten

Starten in de literatuur drietraps doen we met wat poëzie...
Van wiens hand is dit poëtisch hoogstandje?

Goed zo !

Wellicht één van de memorabelste Breaking Bad-afleveringen is de op twee na laatste van het laatste seizoen. U weet wel, die waarin Walter White’s schoonbroer bij die shoot-out (eh) (ja, die dus). Dat laatste seizoen werd op tv aangekondigd met Bryan Cranston die een gedicht voorlas van Percy Bysshe Shelley: My name is (…), king of kings: Look on my works, ye Mighty, and despair. Dat gedicht, dat verwijst naar farao Ramses II, is nadien een inspiratiebron gebleken voor heel wat populaire cultuur. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is de naam van dit personage uit de Watchmen-comics, als alter ego van Adrian Veidt. Wat is diens naam of de naam van de genoemde Breaking Bad-aflevering?

Goed zo !

Hoe heet een rijmend gedicht van 8 regels waarin versregels 1, 4 en 7 hetzelfde zijn, net als versregels 2 en 8?

Goed zo !

Voor de mensen in de zaal die in het middelbaar goed hebben opgelet zou deze vraag best gemakkelijk kunnen zijn. Voor het antwoord zijn we op zoek naar een verzameling verhalen - meer bepaald 100 - van de bekende Italiaanse dichter Boccaccio. Het werd vermoedelijk geschreven tussen 1349 en 1360 en geldt als één van de belangrijkste werken uit de Italiaanse literatuur. Welk werk?

Goed zo !

We zoeken naar de naam van een soort gedicht waarvan de beginletters van elke regel of elke strofe achter elkaar geplaatst een naam of een zin vormen. Een bekend voorbeeld bij onze Noorderburen is hun eigen volkslied, het Wilhelmus. De beginletters van alle strofen samengenomen vormden oorspronkelijk de naam ‘Willem van Nassou’. Dit lied telt dus 15 strofes: de eerste strofe begint met de letter W, de tweede met de letter I, de derde met de L, enzovoort, zodat je dus de naam ‘Willem van Nassou’ uitkomt. Hoe heet dit soort gedicht in het algemeen?

Goed zo !

"Het Schrijverke" is een gedicht van Guido Gezelle. Welk woord komt er op de plaats van het vraagteken?

O krinklende winklende waterding,
Met ’t zwarte ????????????? aan,
Wat zien ik toch geren uw kopke flink
Al schrijven op 't waterke gaan!

Goed zo !

We zoeken de titel van een gedicht van T.S. Eliot uit 1922. Dit modernistische werk, waarin de teloorgang van de beschaving en de uitzichtloosheid van het bestaan op vele manieren tot uitdrukking worden gebracht, is een van de beroemdste gedichten in de Engelse taal van de 20e eeuw geworden. Wat is de titel?

Goed zo !

In welk gedicht van Paul Van Ostaijen schuift onder de naam de lange rivier?

Goed zo !