Quizvraag Religie 4096

We openen met een religieus vraagje. De paternoster is intussen in onbruik geraakt, maar dit gebedssnoer is lange tijd letterlijk een leidraad geweest voor de Rooms-Katholieken. In het traditionele gebed met de paternoster werd het Onzevader 15 keer doorlopen, gevolgd door maar liefst 150 Weesgegroetjes. Wij zoeken de naam voor dit gebed, dat tegelijk ook een andere naam is voor de paternoster.

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: Candid quiz 2018

Quizvraag Religie 4093

We zoeken de term voor een diplomatiek vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in een staat. Hij vertegenwoordigt de paus zowel bij de regering van de staat en als bij de rooms-katholieke bisschoppen van het desbetreffende land.

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Quizvraag Religie 4092

De Verenigingskerk is een nieuwe religieuze beweging. De sekte raakte onder meer bekend vanwege de massahuwelijken die de leider inzegende. De leider stierf in 2012. Wat is de onofficiële naam van deze sekte?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Quizvraag Religie 4021

Fans van het oude testament mogen zich alvast opwarmen. We zijn namelijk op zoek naar het 4e boek van de Bijbel. Enkele spannende passages uit dit hoofdstuk:
De telling van het Hebreeuwse volk bij de berg Sinaï, en de voorbereidingen voor hun verdere reis. De telling gebeurt per stam. Verovering van het land van de Amorieten. Jozua aangewezen als opvolger van Mozes. Welk Bijbelboek?

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: KLJ Nevele 2018

Quizvraag Religie 3949

In welke Indiase stad werkte de katholieke zuster Moeder Teresa? Ze stichtte daar de orde van de Missionarissen van Naastenliefde.

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Quizvraag Religie 3836

De oudste boeddhistische kunstwerken waren beelden en rotstekeningen over het leven van Boeddha. Hoe Boeddha er zelf uitzag is nooit getoond. In plaats daarvan werden symbolen gebruikt. Daarom zien we vaak deze geometrische patronen terugkeren uit de Tibetaanse kunst dat metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt. Maar hoe noem je een dergelijk symbool?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2018

Quizvraag Religie 3833

Een monument dat zich in elke kerk bevindt is het sacramentshuis, dit vormt een rijk versierde, brandwerende kluis op het hoogaltaar of zijaltaar, waarin het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) bewaard worden. Maar welke term gebruikt men binnen de katholieke kerk nog om dit sacramentshuis aan te duiden?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2018

Quizvraag Religie 3832

Binnen het hindoeïsme zweert men bij de trimurti, de drie- eenheid oftewel de drie goddelijke invloeden die elkaar aanvullen. Vishnoe (God als Onderhouder) en Shiva, ook wel Devo Mahesvara genoemd, als god van de vernietiging). Maar hoe heet de derde god binnen het hindoeïsme, die aanzien wordt als de schepper?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2018

Quizvraag Religie 3830

De joden hun klaagmuur, de christenen hun bedevaartsoorten, maar hoe noemt men het centrale heiligdom van de islam? Het monument staat in de Grote Moskee in het bedevaartsoord Mekka en staat ook wel bekend als Bayt Allah ("Huis van God"). Jaarlijks maken miljoenen moslims de hadj of pelgrimstocht naar Mekka om een rondgang te doen rond dit rechthoekig gebouw, hoe noemt dit gebouw?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2018

Quizvraag Religie 3588

We zoeken de naam van deze sociaal bewogen rooms-katholieke aartsbisschop van El Salvador. Hij werd in 2015 door paus Franciscus zalig verklaard. Vanwege zijn uitspraken en zijn inzet voor de armen verwierf hij een enorme populariteit onder de bevolking. Hij verhief steeds zijn stem tegen de regering. Hij werd in 1980 vermoord terwijl hij de mis opdroeg. Het is tevens de naam van onze parochiale eenheid.

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2018

Quizvraag Religie 3537

De zeven werken van barmhartigheid zijn in de christelijke traditie zeven manieren waarop gelovigen barmhartigheid kunnen tonen. Ik geef jullie 6 werken van barmhartigheid en jullie noteren welk werk er ontbreekt.

  1. De hongerigen spijzen
  2. De naakten kleden
  3. De vreemdelingen herbergen
  4. De zieken verzorgen
  5. De gevangenen bezoeken
  6. De doden begraven

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2018

Quizvraag Religie 3494

De naam van deze aartsengel betekent letterlijk “Wie God helpt”. In de Islam, het Sikhisme en sommige Hebreeuwse overleveringen wordt hij de aartsengel des doods genoemd. In bepaalde afbeeldingen heeft hij vier koppen, 4000 vleugels en staat zijn lijf vol tongen en ogen, waarvan het totaal overeenkomt met alle levende personen op aarde. Welke aartsengel zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Religie 3492

Wij zijn op zoek naar de patroonheilige die zijn naamdag viert op 31 december. We weten niet welk wonder hij juist verrichte om heilig te worden, maar feit is dat hij paus was van januari 314 tot 31 december 335. Zijn naam is nog altijd gekoppeld aan de laatste dag van het jaar. Onder andere in het Duis is zijn naam de letterlijke vertaling van Oudejaarsavond. Wij vragen zijn pausennaam. Met die naam alleen zijn we tevreden, want hij was de eerste met die naam.

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017