Quizvraag Religie 5347

We zijn op zoek naar een symbool. Tijdens de Christenvervolging in het Romeinse Rijk gebruikten de Christenen een symbool om hun geloof stiekem aan te duiden. Welk symbool gebruikten ze daarvoor? Het symbool is de vertaling van het Griekse woord Ichthus; acroniem voor "Jezus Christus zoon van God en Redder".

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: 6de Rakkersveld Quiz

Quizvraag Religie 5271
©Centro Televisivo Vaticano

Op 14 maart van dit jaar (2019) overleed Kardinaal Danneels. Danneels was sinds 1983 kardinaal, dit is de op één na hoogste rang binnen de hiërarchie van de Rooms-Katholieke kerk. Sinds zijn dood heeft België nog één kardinaal, maar hoe heet hij?

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2019

Quizvraag Religie 5270
©Katsoura

Hoe heet deze Franse Rooms katholieke priester die in 2013 het huwelijk tussen prins Laurent en Claire Coombs voltrok?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2019

Quizvraag Religie 5269
©Carolus

Welke oudgediende bisschop zien we hier. In 2010 bood hij zijn ontslag aan nav een zaak van seksueel misbruik. Hoe heet deze voormalige bisschop?

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2019

Quizvraag Religie 4937
©Antoine Taveneaux

Deze kunstige ruimte in Vaticaanstad kent u ongetwijfeld ook van heel wat andere dingen, maar wij vragen ze als de plaats waar de kardinalen in conclaaf samenkomen om een nieuwe paus te verkiezen. Men zet er dan ook een extra schouw op om twee keer per dag wat extra luchtvervuiling mee te creëren. Gelukkig gaan pausen doorgaans nogal lang mee. Hoe heet dus deze locatie die genoemd is naar de paus die eind 15de eeuw de opdracht gaf om ze te bouwen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Eerste Groen Brugge Quiz

Quizvraag Religie 4932

En laten we er eens een Brugse vraag tussengooien, die ook voor de niet-Bruggelingen moet op te lossen vallen. Deze patroonheilige van de stad Brugge, het bisdom Brugge en de provincie West-Vlaanderen zal op 14 oktober, zijn naamdag, ongetwijfeld van bovenaf zijn goedkeuring hebben gegeven aan de nieuwe christen-democratische burgemeester van Brugge. Of die dat dan nadien gaan vieren is in de Sint-Salvatorkathedraal, waar ’s mans relikwieën liggen, weten we niet. Een bezoekje aan het Groeningemuseum kon ook, want daar staat de heilige aan de rechterzijde van de Madonna (uw linkerzijde dus), op dit schilderij van (daar is hij weer) Jan van Eyck. Wie is deze heilige, die eerst in de naar hem genoemde kathedraal onder de Burg lag en die bij leven en welzijn de zevende bisschop van Reims was? Niet elk van zijn aliassen past perfect in deze link, maar de meeste wel. Voor ons maakt het niet zo veel uit hoe u hem noemt, zolang we hem maar herkennen.

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: Eerste Groen Brugge Quiz

Quizvraag Religie 4881
©Wikipedia

Van Duivelse sferen naar Hemelse sferen. In de stambomen van de evangelisten Matteüs en Lucas stamt de u welbekende Jezus van Nazareth via Jozef af van Koning David en zo van diens vader: “Een twijg ontspruit aan de stronk van (…), een telg ontbloeit aan zijn wortels.” U mag dat letterlijk nemen, want in sommige voorstellingen ontspruit uit de borst van deze stamvader daadwerkelijk een wortel en vervolgens een grote boom. De twijg is dan Jezus. Maar wie is de stamvader, wiens naam ook terugkomt in de 7-jaarlijkse ommegang die o.m. in Hasselt wordt gehouden en daar altijd goed is voor een vol huis?

Toon de eerste letter
De eerste letter: I


Bron quizvraag: Eerste Groen Brugge Quiz

Quizvraag Religie 4867

En nu we dan toch net een beroemde baard hebben gezien… We schakelen een haartje hoger. Want ook het quizmilieu werd iets minder kleurrijk toen Luc Magerman bij het begin van het nieuwe schooljaar overleed. Deze markante figuur, die u ook kan kennen van zijn deelname aan ‘De Pappenheimers’ of van zijn kenmerkende, ooit eens in brand gestoken baard, had ook een opmerkelijk doodsprentje. Daarin werden onder meer volgende ‘functies’ vermeld: Darwinist, Conservator Museum of Nihilism en Ordained Minister with the Church of the Flying Spaghetti Monster. Die kerk van het vliegende spaghettimonster kan u ook kennen onder een andere naam. Hoe noemen we die quasi-religieuze leer, met sterke inspiratie in de Caraïben en in het genaamde monster?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Eerste Groen Brugge Quiz

Quizvraag Religie 4827
© Chanrasmey Miech

“Er is leven na de dood” zong Freek de Jonge in 1997. Afhankelijk van je eigen geloof en religieuze karakter geloven mensen dat ze na hun dood terechtkomen in de hemel, dat er niets méér is of in reïncarnatie… Hoe noemen we de hoogste staat die door de mens bereikt kan worden in het boeddhisme, waarbij men naar niets meer verlangt, niet langer in chaos verkeert, kalmte ervaart en men de werkelijkheid in al haar volheid kan ervaren en aanvaarden?

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: 11 11 11 quiz editie 6

Quizvraag Religie 4823
©Wikipedia

We zoeken een gebruiksvoorwerp dat in verschillende middeleeuwse legendes voorkomt. Het vormt een motief in deze verhalen om op queeste te vertrekken en in dit voorwerp zou het bloed van Christus opgevangen zijn bij zijn kruisiging. Daarnaast zijn er ook nog andere invullingen of interpretaties gegeven aan dit voorwerp, zoals een bewijs van het huwelijk tussen Jezus Christus en Maria Magdalena. Over welk (heilig, magisch) voorwerp gaat het hier?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Bron quizvraag: 11 11 11 quiz editie 6

Quizvraag Religie 4777

De Kaäba staat bekend als het centrale heiligdom van de islam in de Grote Moskee in bedevaartsoord Mekka. Moslims moeten er als onderdeel van de Hadj, de bedevaart naar Mekka, 7 keer rondlopen. Wat is de vorm van de Kaaba?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Bron quizvraag: 11 11 11 quiz editie 6

Quizvraag Religie 4705

7A. Een pofbroek, primaire kleuren en een hellebaard. Modieuzer dan dit wordt het niet. Zo hoort het ook voor de pontificale bewakingseenheid. Ze werden voor het eerst ingehuurd in 1505 door paus Julius II. Wat is de gangbare naam voor deze Pauswachten?

Toon de eerste letter
De eerste letter: Z


Bron quizvraag: Quiztet 2019

Quizvraag Religie 4618

Heilig steeds de dag des Heren.

Geloof het of niet maar de zondagse eucharistieviering is zowaar één van de zeven sacramenten. En zo lukt het mij toch om de sacramenten in de kwis te smokkelen. Naast de Eucharistie zijn er ook het doopsel, het vormsel, het huwelijk, de priesterwijding en de ziekenzalving. Welk sacrament ben ik nog vergeten:

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: 10e quiz Young Ones 2018