Welk getal moet op de plaats van de vraagtekens komen?

Wiskundig raadsel 5814

Bron quizvraag: 1ste Kinderkankerfonds quizIn een magisch vierkant van 3x3 vakjes is de som van de drie getallen in elke rij, in elke kolom en op de twee diagonalen gelijk. Deze som noemt men de magische constante van het magisch vierkant. Wat is de magische constante van nevenstaand magisch vierkant?

Wiskundig raadsel 5460

Bron quizvraag: 6de Rakkersveld QuizBart verdient €16,- per uur. Op maandag, dinsdag en donderdag werkt hij 8 uur per dag. Op vrijdag werkt hij een halve dag . Eén keer in de 2 weken werkt hij ook een halve dag op zaterdag; hij krijgt dan wel 150% uitbetaald.

Hoeveel verdient Bart gemiddeld per week?

  • A. € 544
  • B. € 496
  • C. € 472
  • D. € 432
    • Bron quizvraag: 10e quiz Young Ones 2018Welk cijfer hoort hier?

Wiskundig raadsel 4611

Bron quizvraag: 10e quiz Young Ones 20185 machines doen er 5 minuten over om 5 laptops te maken. Hoeveel minuten doen 100 machines er dan over om 100 laptops te maken?Vorm 24 met de getallen 1, 3, 4 en 6 door enkel gebruik te maken van de standaardbewerkingen (+ * / -). Elk getal moet en mag maximum 1 keer gebruikt worden.Los deze oefening op van het derde leerjaar: 1, 2,3,4 en 5 zijn de cijfers die je moet gebruiken en elk cijfer mag maar één keer voorkomen .

Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2018Bij een koppel is de kans dat de vrouw tv kijkt 70%. De kans dat de man kijkt is 50%. De kans dat de man kijkt als zijn vrouw kijkt is 60%. Wat is de kans dat niemand tv kijkt?

Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016We zoeken een tiencijferig getal dat wordt bepaald door de tien opeenvolgende cijfers van de eerste rij, volgens deze regel:

Het eerste cijfer van rij 2 geeft het totale aantal nullen aan in het tiencijferige gatal; het tweede cijfer het totale aantal enen; het derde cijfer het totale aantal tweeën, enzovoort tot het laatste cijfer dat het totale aantal negens aangeeft.

Wiskundig raadsel 2999Weet je wat de som is van deze optelling of met andere woorden welke cijfers op de plaats van MONEY moeten staan? We geven mee dat de O een nul is en dat elke unieke letter, een uniek cijfer is.

Wiskundig raadsel 2786Een biljartbal wordt zonder effect weggestoten op een biljarttafel van 1 bij 2 meter. De bal ligt los van de band en rolt drie meter. Hoeveel banden kan de bal maximaal raken

Wiskundig raadsel 2755

Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2015Wat is het totaal aantal mogelijke vierkanten dat je kunt aanwijzen op een schaakbord?

Wiskundig raadsel 2727