In deze som staat elke letter voor een ander cijfer (geen enkel cijfer is 0). Voor welk cijfer staat X?

Goed zo !