Vult u zelf even aan: Het woord dat we zoeken is een maat voor de helling van een rechte lijn in een vlak met een rechthoekig xy-assenstelsel. Het is met name de tangens van de hoek die die rechte maakt met de positieve x-as. Het wordt in de standaardvergelijking van die rechte, nl. y = ax + b voorgesteld door de letter a. Welk woord zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: Quiztet 2020

Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van de cirkel is. In deze tekening de hoek alfa, dat is de groene hoek. Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt en waarvan de beide benen de cirkel snijden. In deze tekening de hoek beta, dat is de rode hoek. Wanneer beide hoeken op dezelfde boog AB liggen zoals in de volgende tekening wat is dan de verhouding tussen de omtrekshoek en de middelpuntshoek

de omtrekshoek is de helft van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is het dubbel van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is één derde van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is drie maal de middelpuntshoek

Toon de eerste letter
De eerste letter: d


Bron quizvraag: 11e Young Ones quiz 2019

Het punt dat we zoeken is een driehoekscentrum en ligt op de gelijknamige rechte. In een gegeven driehoek raakt elke aangeschreven cirkel aan één van de zijden BC, AC of AB. Het gezochte punt (blauw aangeduid in de figuur) is het snijpunt van de drie lijnen van deze raakpunten naar de tegenoverliggende hoekpunten.

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: Wat ALS Quiz

Breuken zijn de leidraad doorheen het afzien in de lagere school. Een breuk of een gebroken getal is de uitkomst van een deling van een geheel getal door een ander geheel getal, het is dus het quotiënt van die twee getallen. Als deel van de breuk wordt het deeltal aangeduid met teller en de deler als noemer. We zijn op zoek naar een breuk waarbij de teller 1 is. bv. ¼. Dit heeft een speciale naam. Welke?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: KLJ Nevele 2019

Quizvraag Wetenschap 5523

Voor de leerlingen van de richtingen uit vraag 5 is dit een makkie: Wat is het volume van een cilinder met een hoogte van 15 cm en een diameter van 8 cm? 2 cijfers na de komma is voldoende. Tellen maar!

Toon de eerste letter
De eerste letter: 7


Bron quizvraag: Quiz Team Kempen 2019

Wiskunde… Wat is de benaming die wordt gegeven aan een bewering die als waar wordt beschouwd… ook al is ze niet of nooit bewezen. Men gebruikt deze bewering ook soms als basis om tot een andere oplossing te komen…?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2019

Quizvraag Wetenschap 4836

Voor deze quizvraag zoeken we de naam voor een prijs die sinds 2003 jaarlijks door de koning van Noorwegen wordt toegekend aan een zeer verdienstelijk wiskundige. Hiermee probeerde men het ontbreken van een echte Nobelprijs in de wiskunde op te vullen. In 2019 won er voor het eerst een vrouw, Karen Uhlenbeck. Wat is de naam van deze prijs?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


We zoeken een wiskundige constante waarvan de waarde de verhouding is tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2019

Opnieuw eens polsen naar wat jullie nog onthouden hebben van de middelbare school. Wiskunde ditmaal! Kunnen jullie ons nog vertellen wat wordt berekend aan de hand van de wiskundige formule die je op het scherm ziet?

Toon de eerste letter
De eerste letter: I


Bron quizvraag: Candid quiz 2018

In de wiskunde noemen we dit soms een postulaat of een grondstelling maar we kennen het beter onder een andere naam. Het is in de wiskunde en logica een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering. Er zijn regels: Ze mogen bijvoorbeeld elkaar niet tegenspreken of afgeleid zijn uit een ander postulaat. Bekende voorbeelden uit de meetkunde zijn:

Elke rechte lijn kan eindeloos als rechte lijn uitgebreid worden.
Elk lijnstuk kan de straal zijn van een cirkel met een van de uiteinden van dat lijnstuk als middelpunt.

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: KLJ Nevele 2018

Los deze oefening op van het derde leerjaar: 1, 2,3,4 en 5 zijn de cijfers die je moet gebruiken en elk cijfer mag maar één keer voorkomen .

Toon de eerste letter
De eerste letter: 1


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2018

De rij van Fibonacci is gebaseerd op een berekening. We zoeken echter de naam van een andere rij die gebaseerd is op een taalkundige beschrijving. Elk volgende element van de rij is een "beschrijving" van het vorige element, vandaar dat de Engelse naam Look-and-say sequence is. Het begin van de rij is: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221. Omdat het antwoord in de link zou passen, gelieve op jullie antwoordblad ook te noteren ‘ de rij van ……..’ Het is dus NIET de bedoeling dat jullie de rij verder aanvullen met een getal.

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Bron quizvraag: Quiz KBO Ename 2018

Diocles, Euclides, Nicomedes, Pythagoras, allemaal Griekse sloebers die er voor gezorgd hebben dat wij in het middelbaar bloed, zweet en tranen gelaten hebben voor het vak wiskunde. Omdat U nogal lichtgeraakt bent gaan wij U niet vragen om de formule op te schrijven van deze cissoïde van Diocles. Wel vragen wij U wat er gedefinieerd wordt als de verhouding van de overstaande en de aanliggende rechthoekszijde in een rechthoekige driehoek.

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz