Quizvraag Wetenschap 4129

Opnieuw eens polsen naar wat jullie nog onthouden hebben van de middelbare school. Wiskunde ditmaal! Kunnen jullie ons nog vertellen wat wordt berekend aan de hand van de wiskundige formule die je op het scherm ziet?

Toon de eerste letter
De eerste letter: I


Bron quizvraag: Candid quiz 2018

Quizvraag Wetenschap 3996

In de wiskunde noemen we dit soms een postulaat of een grondstelling maar we kennen het beter onder een andere naam. Het is in de wiskunde en logica een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering. Er zijn regels: Ze mogen bijvoorbeeld elkaar niet tegenspreken of afgeleid zijn uit een ander postulaat. Bekende voorbeelden uit de meetkunde zijn:

Elke rechte lijn kan eindeloos als rechte lijn uitgebreid worden.
Elk lijnstuk kan de straal zijn van een cirkel met een van de uiteinden van dat lijnstuk als middelpunt.

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: KLJ Nevele 2018

Los deze oefening op van het derde leerjaar: 1, 2,3,4 en 5 zijn de cijfers die je moet gebruiken en elk cijfer mag maar één keer voorkomen .

Toon de eerste letter
De eerste letter: 1


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Quizvraag Wetenschap 3534

De rij van Fibonacci is gebaseerd op een berekening. We zoeken echter de naam van een andere rij die gebaseerd is op een taalkundige beschrijving. Elk volgende element van de rij is een "beschrijving" van het vorige element, vandaar dat de Engelse naam Look-and-say sequence is. Het begin van de rij is: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221. Omdat het antwoord in de link zou passen, gelieve op jullie antwoordblad ook te noteren ‘ de rij van ……..’ Het is dus NIET de bedoeling dat jullie de rij verder aanvullen met een getal.

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Diocles, Euclides, Nicomedes, Pythagoras, allemaal Griekse sloebers die er voor gezorgd hebben dat wij in het middelbaar bloed, zweet en tranen gelaten hebben voor het vak wiskunde. Omdat U nogal lichtgeraakt bent gaan wij U niet vragen om de formule op te schrijven van deze cissoïde van Diocles. Wel vragen wij U wat er gedefinieerd wordt als de verhouding van de overstaande en de aanliggende rechthoekszijde in een rechthoekige driehoek.

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Wetenschap 3094

De hemel heb ik bemeten, nu meet ik de schaduwen der aarde. Mijn geest verkeerde in de hemel, het lichamelijk omhulsel ligt hier. Dit is het grafschrift van een Duitse wetenschapper die de bewegingen van de planeten heeft vastgelegd. Daarnaast was hij ook een pionier in de optica en kristallografie en hebben we ook het verdomde integraalrekenen aan hem te danken. Wie zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: K


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2016

Quizvraag Wetenschap 2981

Een vraagje voor de wiskundeliefhebbers of de pas afgestudeerden uit het middelbaar: waarvoor staat het symbool uitroepteken in de wiskunde?

Toon de eerste letter
De eerste letter: F


Bron quizvraag: Rozequiz zomereditie 2017

De omtrek van een rechthoek is 30 m. De lengte is 3 meter meer dan het dubbele van de breedte. Wat zijn de lengte en de breedte van die rechthoek?

Toon de eerste letter
De eerste letter: L


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2015

Quizvraag Wetenschap 2371

Deze man vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Wat is de naam van deze toegepast natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Quizvraag Wetenschap 2101

Welke Italiaanse hoogleraar werd in 1589 een leerstoel Wiskunde aangeboden aan de Universiteit van Pisa. Diezelfde persoon zou 21 jaar later stevig tegen de schenen van de katholieke kerk schoppen nadat hij zijn waarnemingen over de maan, sterrenhemel, melkweg en de manen van Jupiter publiceerde in zijn Siderius Nuncius, vrij vertaald Sterrenbode?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2016

Quizvraag Wetenschap 1884

Wat is het synoniem voor de schuine zijde van een rechthoekige driehoek, die tegenover de rechte hoek ligt? De naam is afkomstig uit het Latijn en afgeleid van het Griekse.

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Quizvraag Wetenschap 1833

De overschrijdingskans (van een gegeven steekproefuitkomst) is de kans dat in de verdeling gegeven door de nulhypothese de waarde van de toetsingsgrootheid wordt behaald of overschreden (links, rechts dan wel tweezijdig). De waarde is dus gebaseerd op de specifieke steekproefuitkomst. Met welke letter wordt deze waarde aangeduid?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Quizvraag Wetenschap 1823

Verdeling in uiterste en middelste reden of de Divina proportia en aangeduid met de Griekse letter phi. Deze verdeling kent heel veel toepassingen, niet alleen in de wiskunde, maar bijvoorbeeld ook in de esthetica en de natuur. Wat is de naam hiervoor?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Quizvraag Wetenschap 1757

Hoe heet de puzzel waarbij het de bedoeling is van dezelfde toren te bouwen op de derde staaf, waarbij je maar 1 schijf per keer mag verplaatsen en nooit een grotere op een kleinere schijf mag leggen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Hoeveel zijden heeft een pentagon?

Toon de eerste letter
De eerste letter: 5


Hoeveel zijden heeft een dodecagon?

Toon de eerste letter
De eerste letter: 1


Wat is het synoniem voor de schuine zijde van een rechthoekige driehoek?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H