We zijn op zoek naar een nimf uit de Griekse mythologie. Meer bepaald een bergnimf van de berg Helikon. Ze had de gewoonte om onophoudelijk te praten. Wat is haar naam?

Toon de eerste letter
De eerste letter: E


Hoe heet de machtigste god uit de Noorse mythologie die het runenschrift schiep? Hij wordt gezien als de oppergod in de Noorse mythologie.

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Hoe heet de Griekse zeegod die vanboven mens en vanonder vis is?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Wie is de god van het licht en de lente, van de wijsheid en de welsprekendheid in de Noorse mythologie? Hij werd bijgenaamd de Schone en de Goede.

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


We zijn op zoek naar een zus van Zeus, de godin van de landbouw en de gewassen. Wat is haar naam?

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Hoe heet de Germaanse godin van de schoonheid?

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Wie is de god van donder en oorlog in de Noorse mythologie? Hij was een zoon van Odin en de aardgodin Fjorgyn.

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Wie is de Griekse god van de noordenwind?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Wie is de Griekse godin van de huiselijke haard? Zij was de oudste dochter van Kronos en Rheia.

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Hoe heet de Romeinse god van de zee?

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Waarvan is Maya, aan wie de maand mei haar naam dankt, de Romeinse godin?

Toon de eerste letter
De eerste letter: L


Van welke Germaanse god komt de naam woensdag?

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Welke planeet werd genoemd naar de Romeinse god van de landbouw?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S