Welk historisch figuur is de auteur van het wereldberoemde epos ‘de Ilias’? Ook het episch dichtwerk Odyssee is van zijn hand.

Goed zo !