Gemakkelijke quizvragen wetenschap

31 Gemakkelijke quizvragen over Wetenschap

Quizvraag Chemie 7028
© Ben Mills

Een eenvoudige vraag met een even eenvoudig antwoord, als je het weet tenminste. Wat is de chemische formule van Ozon?

Goed zo !


Quizvraag Wetenschap 6892
© Yikrazuul

We zoeken een methylester van het dipeptide dat is opgebouwd uit de aminozuren asparaginezuur en fenylalanine. Het zegt u echter wellicht meer dat dit een kunstmatige zoetstof is die ongeveer 200 maal zo zoet is als suiker. Door deze grote zoetkracht en de lage energetische waarde voor het lichaam wordt het vooral gebruikt in zoete lightproducten als frisdranken.

Goed zo !

Quizvraag Eenheden 6198

Deze oude eenheid van massa hield over het algemeen in België en Nederland ongeveer 500 gram in. Met de invoering van het metriek stelsel verdween deze waarde in België en Nederland en werd vervangen door aanduidingen van gram.

Goed zo !


Quizvraag Ruimtevaart 6088

We zijn op zoek naar een Amerikaans bedrijf voor ruimtetransport. Ze zijn bekend voor hun Falconraketten maar vermoedelijk nog bekender door hun CEO Elon Musk. Hoe heet dit bedrijf?

Goed zo !


Quizvraag Wetenschap 5952

Wat is de bekendste merknaam waaronder de chemische verbinding 'polytetrafluoretheen' of PTFE op de markt komt? De in 1938 door Roy Plunkett ontdekte verbinding is een zogeheten thermoplast die wordt gevormd doordat de tot poeder verwerkte PTFE in een oven wordt gesinterd. Weggeeftip: een voorname toepassing vind je in de anti-aanbaklaag van uw favoriete Tefal-pan.

Goed zo !

Quizvraag Wetenschap 5520

Vanaf 2019 wordt er in Turnhout een nieuwe school opgericht. HT2O. Hier worden de wetenschappers en ingenieurs van de toekomst opgeleid. Wat is de verzamelnaam van de studierichtingen die hier ingericht worden? Het internationaal letterwoord dat we zoeken staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

Goed zo !

Quizvraag Wiskunde 5224

Wiskunde… Wat is de benaming die wordt gegeven aan een bewering die als waar wordt beschouwd… ook al is ze niet of nooit bewezen. Men gebruikt deze bewering ook soms als basis om tot een andere oplossing te komen…?

Goed zo !


Quizvraag Scheikunde Elementen 5211
© Jurii

We zoeken een element uit de Tabel van Mendeljev. Welk scheikundig element schuilt achter atoomnummer 5? Het gaat om een zwart metalloïde en wordt aangeduid met het symbool B?

Goed zo !


Quizvraag Wetenschap 5086

Welk metaal is als enige bij kamertemperatuur vloeibaar en staat bekend als het chemisch element Hg?

Goed zo !

Quizvraag Wiskunde 4450

We zoeken een wiskundige constante waarvan de waarde de verhouding is tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Goed zo !