In 2017 kwam er opnieuw een voedselschandaal aan het licht. Kippeneieren en afgeleide producten in 45 landen bleken een voor de mens schadelijke insecticide te bevatten. Wat is de naam van deze insecticide?

Toon de eerste letter
De eerste letter: F


We zoeken de naam van een juridisch schandaal dat rond 1900 grote gevolgen had in de Franse politiek. Het draaide om de onterechte veroordeling van de joods-Franse officier. Hij werd er valselijk van beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. De doorslaggevende rol in de openbaarmaking van het schandaal werd gespeeld door de schrijver Émile Zola. Welke affaire zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: D