Quizvraag Politiek 3780

Deze Egyptische president is herverkozen met 97,08 procent van de stemmen. De enige andere kandidaat, Moussa Mostafa Moussa, komt uit op amper 2,92 procent van de stemmen. Wat is de naam van de president van Egypte?

Toon de eerste letter
De eerste letter: a


Welke ex NVA'er en ex VLD'er kwam zwaar in opspraak toen hij een VTM journalist meenam in de cel van Marc Dutroux?

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: KLJ Nevele 2016

De vraag kan je horen in het filmpje.

Toon de eerste letter
De eerste letter: V


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2016

Quizvraag Politiek 3725

Welke partij die nationaal actief is heeft als enige exact dezelfde naam in Nederland als in Vlaanderen?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2017

Quizvraag Politiek 3724

Wie volgde op 1 december 2014 Herman Van Rompuy op als voorzitter van de Europese raad en draagt daarbij tot op de dag van vandaag de niet officiële titel van President van Europa?

Toon de eerste letter
De eerste letter: T


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2017

Quizvraag Politiek 3723

In Gent vond recent een grootse stoelendans plaats n.a.v. een aantal schandalen die werden gelekt in het kader van intercommunales. Zo verdween Siegfried Bracke als mogelijke lijsttrekker ten voordele van Elke Sleurs en werd binnen de SPA Tom Balthazar als mogelijke kandidaat burgemeester vervangen door Rudy Coddens maar wat was nu eigenlijk de aanleiding van deze stoelendans, met name door welk schandaal diende Tom Balthazar af te treden? We zoeken de naam van een Vlaamse naamloze vennootschap?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2017

Quizvraag Politiek 3722

Welke Franse republikeinse presidentskandidaat kwam in opspraak nadat gelekt werd dat hij zijn vrouw een maandelijks salaris zou uitbetaald hebben van € 5.000 voor een symbolische functie als literair adviseur. Hij gaf aan dat hij zijn presidentskandidatuur zou staken indien hij onderwerp werd van een justitieel onderzoek, maar besliste toen het echt zover kwam om toch in de race te blijven. Welke republikeinse presidentskandidaat zoeken we hier?

Toon de eerste letter
De eerste letter: F


Bron quizvraag: Het verstand van Nevele 2017

Quizvraag Politiek 3717

We geven het toe, de volgende link is een beetje vergezocht, afhankelijk waar je vandaan komt. Wie is in onze federale regering Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel?

Toon de eerste letter
De eerste letter: D


Bron quizvraag: Quiz Steinerschool Gent 2018

De Dioxinecrisis was een voedselschandaal dat losbrak in België in het voorjaar van 1999, waarbij bleek dat de giftige stof dioxine in de voedselketen was geraakt. De verantwoordelijke ministers hadden geprobeerd de omvang van het probleem stil te houden.Naast Karel Pinxten nam ook de minister van volksgezondheid ontslag. Wat was de naam van deze minister van volksgezondheid?

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Quizvraag Politiek 3521

Wat was de naam van deze Nederlands politicus. Hij was van 1966 tot 1986 de politiek leider van de Partij van de Arbeid en van 1973 tot 1977 minister-president van Nederland. In de ministerraad domineerde hij zeer sterk en was hij meer de felle vechter voor eigen standpunten dan de samenbindende leider.

Toon de eerste letter
De eerste letter: d


Bron quizvraag: KBO Ename 2018

Quizvraag Politiek 3482

Deze Amerikaanse geheime dienst werd opgericht door president Harry Truman in 1952. Ze is gespecialiseerd in het vergaren, afluisteren en analyseren van elektronische informatie uit communicatie via telefonie, internet en het ontcijferen via cryptoanalyse. Hoe heet deze geheime dienst?

Toon de eerste letter
De eerste letter: N


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2017

Quizvraag Politiek 3375

“De toekomst behoort ons niet toe, we lenen haar van onze kinderen”, een van de quotes die moet aanzetten tot een meer bewuste houding op het vlak van het leefmilieu, waarbij kranten verbranden op de BBQ laag in aanzien staat Matty. Nu goed, er komt ook nog een vraag We zoeken de naam van een Amerikaans vice-president en kandidaat president, die na zijn politieke loopbaan zich wijdde aan de strijd tegen global warming. Met zijn documentaire film ‘An Inconvenient Truth” scheerde hij in 2005, hij kreeg de nobelprijs voor de vrede in 2007 omwille van zijn strijd tegen de broeikasgassen.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz

Quizvraag Politiek 3337

Na de honderdjarige oorlog, een reeks oorlogen tussen 1337 en 1453 zou je denken dat de mensheid zijn buik vol had van al dat vechten. Ook veel later na de eerste en de tweede wereldoorlog in de vorige eeuw klonk de roep om vrede steeds luider. Om dit nobel ideaal te ondersteunen werd in 1920 de Volkenbond opgericht en 1946 werd deze omgevormd tot de Verenigde Naties. Wie is vandaag de secretaris-generaal of zo u wil de baas van de verenigde naties en moet proberen de Trumps en Kim Jung-Uns van deze tijd tot kalmte oproepen.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: 9e Young Ones quiz