In welk jaar was een stadsbrand in de Engelse stad Londen? De brand verwoestte een groot deel van de stad. De brand wordt ook wel de Great fire of London genoemd.

Toon de eerste letter
De eerste letter: 1


Welke Belgische gangster die in Brazilië gearresteerd werd pleegde in zijn cel zelfmoord?

Toon de eerste letter
De eerste letter: H


Wie was, naast zijn vrouw, ook een handlanger van Dutroux? Volgens Dutroux had hij Julie Lejeune en Mélissa Russo gekidnapt, en zou hij ook verantwoordelijk zijn voor hun dood.

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Na de tweede wereldoorlog was Europa in zulke desolate toestand achtergelaten dat grootscheepse Amerikaanse hulp noodzakelijk was om weer een gezond economisch bestel te verkrijgen. Hierbij stelde de Verenigde Staten gedurende vier jaren 17 miljard dollar ter beschikking. Wallonië kondigde vorig jaar onder dezelfde benaming zijn plan inzake haar economisch herstelbeleid aan. Hoe heet dit plan?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


In welk jaar vond in Duitsland de kristalnacht plaats?

Toon de eerste letter
De eerste letter: 1


Onder wiens leiding pleegde de People's Temple-secte massaal zelfmoord in Georgetown?

Toon de eerste letter
De eerste letter: J


Welke drank werd uitgevonden door een Vlaamse benedictijn in de tiende eeuw?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Quizvraag Geschiedenis 1195

In welke stad arresteerde men in mei 1989 Patrick Haemers?

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Welke Amerikaanse senator ontketende in 1950 de heksenjacht op communisten?

Toon de eerste letter
De eerste letter: M


Van welke Germaanse god komt de naam woensdag?

Toon de eerste letter
De eerste letter: W


Wat was de naam van de maitresse van Mussolini die samen met hem terecht werd gesteld?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


In welke plaats werkten Duitse geleerden aan raketonderzoek?

Toon de eerste letter
De eerste letter: P


Wie leidde de zelfmoordaanval op het eiland Attu tegen de 7de Amerikaanse Divisie?

Toon de eerste letter
De eerste letter: Y