Voor wat staat het chemisch symbool H dat ontdekt is door Cavendish?

Toon de eerste letter
De eerste letter: W