Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Quizvraag Algemeen

Quizvraag  8698

2022

Op 22 juni werd er in Nederland een landelijke manifestatie tegen het absurde stikstofbeleid van de landelijke overheid georganiseerd. Op die dag komen boeren uit heel Nederland samen om een duidelijk signaal af te geven. In welk gemeente was dit?
Quizvragen over

Quizvraag
Logovraag: Van wat zien we hier het logo?
Quizvraag
In een magisch vierkant van 3x3 vakjes is de som van de drie getallen in elke rij, in elke kolom en op de twee diagonalen gelijk. Deze som noemt men de magische constante van het magisch vierkant. Wat is de magische constante van nevenstaand magisch vierkant?
Quizvraag
Weet je wat de som is van deze optelling of met andere woorden welke cijfers op de plaats van MONEY moeten staan? We geven mee dat de O een nul is en dat elke unieke letter, een uniek cijfer is.
Quizvraag
Wat is de naam van de marathonloper die als eerste mens ooit een marathon kon lopen onder de 2 uur? Het is echter geen officieel wereldrecord, omdat er teveel hulpmiddelen werden gebruikt. Zo waren er onder meer 41 hazen en een auto met laser om de perfect loopbaan aan te duiden.