Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Gemiddelde quizvragen natuurkunde

Filter op niveau van de vragen: Alle niveaus - Makkelijk - Gemiddeld - Moeilijk


Quizvraag Natuurkunde 5623

© O'Dea

Twee keer per jaar staat de zon loodrecht boven de evenaar, namelijk op of rond 20 maart en op of rond 23 september. Op het noordelijk halfrond duiden deze tijdstippen het begin van de lente en van de herfst aan, op het zuidelijk halfrond is het net omgekeerd. Met welke term wordt het tijdstip aangeduid waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat?Quizvraag Natuurkunde 5421

© Olivier Cleynen

Welke natuurkundige wet stelt: "druk die wordt uitgeoefend op een vloeistof die zich in een geheel gevuld en gesloten vat bevindt, zal zich onverminderd in alle richtingen voortplanten"?Quizvraag Natuurkunde 5420

Welke wet definieert het elektrisch geleidingsvermogen van geleiders en luidt: "stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden"?Quizvraag Natuurkunde 5419

© Hankwang

We zoeken de benaming van drie natuurkundige wetten, die de baan en beweging van een hemellichaam om een ander hemellichaam beschrijven in het tweelichamenprobleem.
Quizvraag Natuurkunde 5339

Geef de andere naam voor ligniet, een fossiele brandstof die bestaat uit plantenresten die in diepe aardlagen tot koolstof en andere scheikundige verbindingen worden omgezet. Deze brandstof wordt in Europa vooral in Duitsland nog ontgonnen én gebruikt in energiecentrales, die omstreden zijn door hun hoge koolstofdioxide-uitstoot.Quizvraag Natuurkunde 5330

Graag de naam van het natuurverschijnsel dat eens om de 2,5 jaar voorkomt en waarbij er een tweede volle maan is in dezelfde maand. Een maancyclus duurt 29,5 dagen, een maand 28 tot 31 dagen. De volgende keer valt op zaterdag 31/10/2020.Gemiddelde quizvraag Planten 5321We zoeken een plant uit de familie van de Linaceae. Het is een gewas dat zijn toepassing kent voor het vervaardigen van linnen en de productie van lijnzaadolie. De plant wordt in de eerste helft van april gezaaid en wordt geoogst in de tweede helft van juli. Na het oogsten bleven de zogenaamde kappeletjes achter, tegenwoordig gebeurt dit allemaal machinaal en laat men het gewas plat op de grond 'slijten'.Quizvraag Natuurkunde 5102

We zijn op zoek naar een Poolse astronoom, waarvan de publicatie van zijn boek “Over de omwentelingen van de hemellichamen” wordt beschouwd als één van de grootste gebeurtenissen uit de wetenschapsgeschiedenis. Ook is hij grondlegger van een bekende astronomische theorie, die impliceert onder andere de schijngestalten van Venus en Mercurius, een visueel fenomeen dat in zijn tijd nog niet kon worden geobserveerd, maar later werd bevestigd door niemand minder dan Galileo Galilei. Graag de naam van deze astronoom.
Quizvraag Natuurkunde 4570

We zien hier een foto van George Lemaître, geboren in 1894 een Belgisch priester, wiskundige, natuurkundige, astronoom en kosmoloog. Hij wordt beschouwd als één van de grondleggers van welke theorie over het ontstaan van het heelal.Quizvraag Natuurkunde 3769

Augustus is de maand waarin typisch heel wat vallende sterren te zien zijn. Dit komt doordat de aarde door een meteorenzwerm trekt, dit is een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Vele stofdeeltjes komen dan in botsing met de dampkring van de aarde en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel. Dit verschijnsel noemen we een vallende ster of meteoor. Maar wat is de naam van deze meteorenzwerm?